Avviser klage

Miljødirektoratet avviser organisasjonen "NOAH-for dyrs rettigheter"sin klage på at det ble skutt to gauper i Lyngsalpene i vinter. Fylkesmannen ga fellingstillatelse til å skyte to gauper etter at det ble funnet minst 15 reinkadavre som var tatt av gaupe. NOAH mener det ikke var bevist at gaupe nummer to hadde tatt rein, og at den ikke burde skytes. Miljødirektoratet støtter fylkesmannens vedtak blant annet fordi området er prioritert for beitedyr.