Kan ikke utelukke at Østsamisk museum er gandet

Museet i Neiden i Øst-Finnmark skulle vært åpnet for fire år siden, men problemene har bare tårnet seg opp.

Østsamisk museum

Østsamisk museum har stridd med mange problemer, og er ennå ikke åpnet for publikum.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Steinar Pedersen

Styreleder Steinar Ronald Pedersen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Østsamisk museum har som mål å bidra til styrking av østsamisk (skoltesamisk) kultur og identitet, samt å formidle kunnskap om østsamisk fortid og samtid.

Museet skulle vært åpnet allerede i 2009, men på grunn av tekniske problemer har åpningen latt vente på seg.

Nå er det kommet fram teorier om at en skoltesamisk ganding av bygget og området det ligger på fra start av, kan være årsaken til forsinkelsene og alle problemene.

Styreleder Steinar Ronald Pedersen i Tana og Varanger museumssiida avviser ikke dette.

– La meg si det slik; jeg har stor respekt for det folk tenker om slikt, men har selv liten erfaring med det. Som en slags motvekt mot eventuelt noe sånt, så må vi nå samle alle gode krefter som jobber sammen for ferdigstillelse av Østsamisk museum. Sammen kan vi alle samles om et felles mål og bidra til at dette blir bra, sier styreleder Pedersen til papirutgaven av Sør-Varanger Avis.

Ganding, av og til skrevet ganning, er en avledning av et gammelt nordisk ord som var knyttet til den norrøne seiden.

Fra 1500-tallet, og særlig i nordafjelsk folketro, er ordet blitt brukt om trolldomskunster og tryllemidler knyttet til samer.

«Å gande» eller «å sette gand» vil i dagens tradisjon si å utøve trolldom, nemlig med å kaste vondt over folk, helt abstrakt.