NRK Meny
Normal

– FeFo og Sametinget kommet for å bli

To fremtredende stortingsrepresentanter fra Nord-Norge avviser Frps forslag om å legge ned Sametinget og Finnmarkseiendommen (FeFo).

Fremskrittpartiet (Frp) prøver å få Stortinget med på å legge ned Finnmarkseiendommen (FeFo) og Sametinget.

– Fremskrittspartiet må nå innse at såvel Sametinget som Finnmarkseiendommen er kommet for å bli, sier Høyres stortingsrepresentant Ivar Kristiansen og Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Alf E. Jakobsen.

Også lederen i Norske Samers Riksforbund, Silje Muotka reagerer mot Frp-forslaget.

– Bakstreversk

– Dette er et bakstreversk forslag, sier hun.

– Det er paradoksalt at et parti som mener seg klar for regjeringsmakt går lengre og lengre med tanke på å kvele den samiske samfunnsstemmen. Dette viser på en utmerket måte hvor vanskelig det skal bli å være i minoritet den dagen Frp kommer til makt, sier Muotka.

Ikke overrasket

Stortingsrepresentant Ivar Kristiansen, (H), Nordland.

Stortingsrepresentant Ivar Kristiansen (H), Nordland.

Foto: Knut Falch / Scanpix

Ivar Kristiansen sier at forslaget fra Frp ikke akkurat kommer så overraskende.

Heller ikke stortingsrepresentant Alf E. Jakobsen har noe tro på at dette forslaget fra Frp får støtte fra andre partier på Stortinget.

– Jeg synes det er greit å få avvist det, det er ikke noe nytt, de kan liksom ikke innfinne seg med at Sametinget er kommet for å bli, og det samme er Finnmarkseiendommen., sier Jakobsen.

– Finnmarkseiendommen er for hele Finnmarks befolkning og ikke bare for samene og det er ikke ting som bare bygger på etnisk grunnlag, men det er hvordan kan vi ta selvråderetten i Finnmark selv, sier Jakobsen.

Han synes at Frp roter sammen mye grums, men han tror at folk ser at det Frp tar opp ikke er reelt.

– Spiller på etnisitet

Stortingsrepresentant Jakobsen sier at man gjerne kan diskutere hvordan Finnmarkseiendommen og styret skal fungere.

– Vi har jo representanter fra fylkeskommunen og Sametinget i Finnmarkseiendommen og da får vi heller bruke de kanalene hvis vi skal justere kursen underveis.

– Men kanskje dette er uttrykk for at det råder en viss misnøye med både Sametinget og Finnmarkseiendommen?

– Ja, og det er da jeg sier at om det er sånn misnøye så får vi se hvordan vi skal justere kursen for å få det bedre innrettet i forhold til hele Finnmarks befolkning framfor å legge det ned.

Alf E. Jakobsen

Stortingsrepresentant Alf E. Jakobsen

Foto: Stortingsarkivet/Scanpix

Jakobsen sier at det ikke er tvil om at Frp spiller på etnisitet og at de setter Finnmarks befolkning opp mot hverandre.

– Og det tror jeg er et rent politisk spill i forhold til det de tror de kan oppnå politisk med det, sier Jakobsen.

– Vaktbikkje for urfolks rettigheter

Ivar Kristiansen (H) sier at Norge heller bør være en vaktbikkje for urfolksrettigheter.

– Er det noe som er konfliktskapende, så er det denne hakkingen på vårt urfolk. Man får denne minoriteten til å framstå som en trussel overfor resten av landet. Det er å snu en situasjon og en virkelighet fullstendig opp ned, og det synes jeg er ille. Skal vi være noe, så skal vi være en vaktbikkje for urfolks rettigheter, ikke bare i Norge, men også i resten av verden, sier Kristiansen.

På Stortinget fredag

Fredag skal Stortinget ta stilling til Fremskrittspartiets forslag om nedleggelse av Sametinget og Finnmarkseiendommen.

Frps stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen fra Troms har ingen tro på at forslaget deres vil få støtte fra de øvrige partier på Stortinget.

– Jeg tror nok ikke at andre partiet enn Fremskrittspartiet kommer til å slutte seg til dette forslaget fredag, men jeg tror at på sikt vil Stortinget endre sin oppfatning.

– Riktig politikk

– Men begynner ikke dette å bli hakk i plata fra Frp, vi hører jo til stadighet at Sametinget skal nedlegges?

– Det er korrekt at dette ikke er ny politikk fra vår side, men vi mener det er en riktig politikk og vi slutter ikke å fremholde en riktig politikk bare fordi andre ikke er enig med oss, sier Amundsen.

Amundsen synes det er interessant å høre at andre representanter fra Nord-Norge tar avstand fra forslaget.

– Man vet jo at i de andre politiske partiene, både i Høyre og i Arbeiderpartiet, er det andre tanker rundt dette i Finnmark og ikke minst i de andre nordnorske fylkene. Men at de sentralt har en veldig bastant holdning til dette, overrasker meg forøvrig ikke.