Avvikler gratis skolebøker ordningen

Sametinget stemte for NSRs forslag, og avvikler dermed ordningen om å gi ut gratis læremidler til skoler og barnehager.

Inger Elin Utsi fra Sametingets talerstol

Inger Elin Utsi (NSR) sier fra Sametingets talerstol at kommunene har ansvaret for å kjøpe samiske læremidler – ikke Sametinget. Saken vekker debatt.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Jeg er fornøyd med avgjørelsen. Dette betyr at vi nå får frigitt midler til å utvikle nye skolebøker. Vi kan ikke gi barna utdaterte læremidler, sier Inger Elin Utsi (NSR) til NRK.

Grunnen til at Sametingsrådet kom med innstillingen var at de mente at Sametinget ikke kan drive med subsidiering av kommunene ved å kjøpe bøker som skoleeierne har ansvar for å kjøpe inn.

Fra debatten:

– Vi trenger nye læremidler, og kan derfor ikke bruke penger på å gi gamle lærebøker, sier NSRs Inger Elin Utsi fra talerstolen.

NRK publiserte i dag en sak der Árja sa at de mener Sametinget skal fortsette å gi ut gratis lærebøker. NSR er uenig i at dette er noe Sametinget bør gjøre, slik det kommer fram i Sametingsrådets innstilling.

Lars Oddmund Sandvik

Árjas Lars Oddmund Sandvik fremmet forslaget om å beholde ordningen med gratis skolebøker.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK


Etter at Árjas Sandvik kom med forslaget om at Sametinget skal fortsette å gi gratis skolebøker fra talerstolen, så har det blusset opp debatt.


Vibeke Larsen (Ap) sa fra talerstolen at hun ikke har noen tro på at kommunene kommer til å begynne å kjøpe inn nye læremidler.

– Kommunene må ta sitt ansvar, Sametinget kan ikke gi ut gratis bøker lenger, sier Lars Filip Paulsen fra Høyre.

Vibeke Larsen

Vibeke Larsen Ap mener Sametinget skal fortsette med å gi gratis skolebøker.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK


Kort fortalt så sier de som argumenterer for, at de ikke tror kommunene kommer til å kjøpe inn samiske lærebøker. Mens de som argumenterer mot sier at dersom man fortsetter ordningen med gratis skolebøker, så vil man i hvert fall ikke få kommunene til å kjøpe bøker, og at det kan være vanskelig å få støtte fra regjeringen til samiske læremidler om Sametinget betaler for det.


Men alle er enige om at man må sikre læremidlene til samiske barn.