Hopp til innhold

Avventer Røkke-utredning

Venstre har ikke tatt stilling til om de vil støtte forslaget fra opposisjonspartiene om å sikre leveringsplikten i fiskerinæringen.

Pål Farstad

Pål Farstad (V) er forsiktig med å flagge sitt syn i leveringspliktsaken. Han mener det er viktig å vente på Fiskeridirektoratets gransking av Røkker sine bedrifter før partiet kan ta standpunkt i saken.

Foto: Terje Reite / NRK

– Det aller viktigste nå er å få på bordet realiteter i saken her om leveringsplikter, historikken som har vært, slik at man forsikrer seg om at alle forpliktelser er under kontroll, slik intensjonen har vært, sier Pål Farstad (V).

Han og Venstre blir langt på veg jokere i denne saken for om det blir flertall for å stramme inn dagens leveringsforpliktelser eller ikke.

Forslagene til endringer i leveringforpliktelser, som er fremmet av Arbeiderpartiet og Senterpartiet og Sv har som målsetting å arbeidsplasser langs kysten.

– Selskapene må også tjene

Forslagene fra opposisjonspartiene er fremmet samtidig som det pågår et kystopprøret i nord. De kritiserer blant annet Kjell Inge Røkkes bedrifter for ikke å ha oppfylt forpliktelser som bedriftene har hatt i henhold til konsesjoner og trålkvoter i Finnmark.

Venstre-politikar Pål Farstad

Pål Farstad (V) er glad for at kystopprøret har ført til større fokus på fiskerisaker.

Foto: Synnøve Hole / NRK

Kritikken har ført til at Fiskeriminister Elisabeth Aspaker nylig ga Fiskeridirektoratet beskjed om å granske hvordan leveringsplikten er blitt ivaretatt.

Det er denne utredningen Farstad vil vente på før partiet avgjør om det er nødvendig med innstramminger i leveringsplikt-ordningen.

– Venstre er opptatt av at det er opptatt av at Norge har en fiskeripolitikk som også er positiv for Finnmark på sjø og på land, og så må man ta spesielle regionpolitiske hensyn, men man må også ta hensyn til den som skal tjene penger på å drive fiskerier, sier Farstad.

Krf enig med opposisjonen

Representantforslagene fra Ap og Sp og Sv, om å sikre leveringsplikten er nå til behandling i Næringskomiteen på Stortinget.

Høyre og Frp har i sin regjeringserklæring tatt til ordet for å utrede en framtidig ordning med å knyte leveringsplikten til regioner framfor bestemte landanlegg eller kommuner.

Kristelig folkeparti har overfor NRK Sápmi gitt uttrykk for at de langt på veg er på linje med opposisjonspartiene i denne saken.

Dermed er det Venstre som antakelig får avgjøre i hvilken form leveringsplikten skal eksistere de neste årene.

Ordningen med leveringsvilkår for torsketrålerne har opprinnelig hatt som målsetting å sikre at fiskeforedlingsbedrifter i Finnmark, Troms og Nordland får tilgang på råstoff av torsk og hyse.

Kystaksjonen i Oslo

Kystaksjonen toppet seg sist uke med en demonstrasjon utenfor Stortinget.

Foto: Allan Klo / NRK

Korte nyheter

 • Valgresultatene ved Sametingsvalget i Finland blir klare i dag

  Loga sámegillii.

  Det finske sametingsvalget er et personvalg der de politikerne med flest stemmer kommer inn.

  Ved årets sametingsvalg stemte flere enn ved forrige valg. Ifølge Sametingets valgkomité har 51,6 prosent stemt ved dette valget, mens 48,58 prosent stemte ved forrige valg.

  Rundt 09.30 tirsdagsmorgen ble det klart at Anu Avaskari fra Ivalo vant Sametingsvalget i Finland med 197 stemmer. Avaskari har lenge vært aktiv i politikken.

  Anni Koivisto fra Sevettijärvi fikk nest flest stemmer, med 186 av stemmene.

  Det finske Sametingets ordstyrer, Tuomas Aslak Juuso, ble også gjenvalgt med fjerde flest stemmer.

  Stemmene til Sametingsvalget i Finland telles fortsatt.

  Det skriver YLE Sápmi.

  Suoma Sámediggeválggat 2023
  Foto: Vihtori Koskinen / YLE
 • Suoma Sámediggeválggaid bohtosat čilget odne

  Les på norsk.

  Suoma Sámediggeválggaid válgabođus čielgá iđitbeaivvi maŋŋebárgga.

  Dálá válggain jienastedje viššalabbot go ovddit válggain. Sámedikki válgalávdegotti mielde jienastusproseanta lei dál 51,6 proseantta go ovddit válggain dat lei 48,58 proseantta.

  Sámediggeválggaid jietnahárát lei guhkesáigásaš sámediggepolitihkkar Anu Avaskari Avvilis.

  Nubbin eanemus jienaid fas čokkii Anni Koivisto Čeavetjávrris.

  Dálá ságadoalli Tuomas Aslak Juuso lea ožžon njealjádin eanemus jienaid dáid válggain ja lea válljejuvvon ođđa sámediggebadjái 2024-2027.

  Dan čállá YLE Sápmi.

  Suoma Sámediggeválggat 2023
  Foto: Vihtori Koskinen / YLE
 • Kalaallit Nunaata nissonat stevdnejit Danmárkku stáhta

  67 nissona Ruonáeatnamis, dahjege Kalaallit Nunaatas, gáibidit buhtadusa Danmárkku stáhtas.

  Dat geavvá maŋŋá go Kalaallit Nunaatas biddjojedje spiralat máŋga duháha nissonii ja niidii vaikko eai leat diehtánge ahte leat ožžon prevenšuvnna.

  Kalaallit Nunaatas gohčodit dan vejolaš álbmotgoddimin, ja Dánmárkkus ges gohčodit dan vearredahkun muhto lei jurddašuvvon buorren áigumuššan.

  Vaikko spirala galggai suodjalit nissoniid de dat dávjá dagahii bákčasiid ja traumaid sidjiide.

  Nissonat gáibidit 300.000 ruvnno juohkehaččii buhtadussan. Dat geavvá ovdalgo dutkit leat geargan guorahallat ahte leigo lágalaš dahkku bidjat spirálaid nissoniidda.

  – Mun oaivvildan ahte gávdnojit doarvái duođaštusat, nu ahte mii sáhttit dál jo dadjat ahte leat geavvan lágarihkkumat, dadjá nissoniid bealušteaddji, Mads Pramming gii lea addán stevdnema stáhtaministtarii Mette Frederiksenii.

  Pramming oaivvilda ahte buhtadusášši ja dutkama sáhttet geavvat oktanaga, ja deattuha ahte eanaš nissonat leat eallilan olbmot ja danin eai sáhte guhká vuordit mearrádusa áššis.

  Son sávvá ahte Dánmárkku stáhta šállošit ja mieđihit vearredaguid.

  Dánmárkku radio (DR) dat lei vuosttaš mii muitalii ođđasa stevdnema birra.

  Sisáššiid- ja dearvvašvuođaministtar Sophie Løhde Gurutbellodagas celkkii DR:i dán:

  – Lea botnihis lihkoheamis ášši, ja nissoniid muitalusaid čuhcet hirbmosit munnje. Lea dehálaš ahte mii gávnnahat mii dáhpáhuvai, ja danin leage bealátkeahtes dutkiidjoavku guorahallamin dan.