NRK Meny
Normal

Avtale med fosterhjemsforeningen

– Det viktigste er at vi nå intensiverer arbeidet med å rekruttere fosterhjemsfamilier som kan ivareta samiske barns rettigheter, sier rådsmedlem Henrik Olsen (NSR).

Sametinget

Sametinget vil styrke samiske barns rettigheter i fosterhjem.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Det gjelder spesielt samisk språk- og kultur. Rådsmedlem Henrik Olsen forteller at det hittil har vært vanskelig å finne familier med kompentanse til å ta i mot samiske barn.

Sametinget underskrive mandag en samarbeidsavtale med Norsk fosterhjemsforening. Formålet med avtalen er å legge tilrette for en god fosterhjemsomsorg for samiske barn, der barnas språk og kultur blir ivaretatt.

En forpliktende avtale

Samarbeidsavtale

Her undertegnes samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Norsk fosterhjemsforening.

Foto: Sametinget

– Denne avtalen forplikter partene til å samarbeide og jevnlig oppdatere hverandre, og gjennom hyppig kontantakt utveksle erfaringer, sier Olsen.

Norsk fosterhjemsforening er de siste årene blitt ganske bevisst på de utfordringene man har når det gjelder samiske barn i fosterhjem.

Det har vært vanskelig å finne mange nok fosterhjem med samisk kompetanse, og mange barn havner på grunn av det i norske hjem som kan føles fremmede både når det gjelder språk- og kultur.

– Fosterforeningen er også blitt mer bevisst på å se situasjonen utifra det enkelte barnets ståsted, og de er også blitt klar over barnas rettigheter som går utover det rent primære, sier Olsen.

Høyt prioritert sak

Olsen forteller at dette er en sak som også Sametinget prioriterer veldig høyt.

Samiske barn møter et barnevern som ikke alltid er i stand til å ivareta deres rett til å vokse opp med sitt samiske språk og sin kultur. Barnas språk og kultur blir ikke alltid tilstrekkelig vektlagt ved valg av omsorgsformer, og det gir konsekvenser for barnas liv.

– Derfor er det viktig at samiske barn plasseres i fosterhjem hvor barnas språk og kultur har en naturlig plass, sier sametingsråd Henrik Olsen.

Norsk Fosterhjemsforening er en landsdekkende og uavhengig interesseorganisasjon som har som formål å heve kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen.