Skuffet over avslag til kunstskole

Utdanningsdirektoratet har avslått søknaden fra Kunstskolen i Karasjok om å bli godkjent som ny privatskole.

Dag E. Nyberg

Kunstskolens rektor, Dag E. Nyberg, er skuffet over at Utdanningsdirektoratet har avslått søknaden fra Kunstskolen i Karasjok om å bli godkjent som ny privatskole.

Foto: Leif Erik Bye / NRK

Avslaget begrunnes blant annet med at kunstskolens læreplaner ligner for mye på innholdet i allerede eksisterende offentlige skolers læreplaner.

– Urimelig

Kunstskolens rektor, Dag E. Nyberg, er skuffet over avslaget.

– Det er utrolig skuffende, ettersom vi har lagt ned så mye arbeid på å få igjennom den siste søknaden. Samtidig er det kanskje ikke helt uventet, ettersom direktoratet ganske slavisk følger en instruks man har fått fra departementet tidligere.

Han mener kritikken fra direktoratet er urimelig.

– Det er umulig å starte en kunstskole som ikke inneholder fag som andre kunstutdanninger ikke har. De kunstneriske grunnfagene må inngå også i en privatskole. Det virker som om man må prioritere bort alt for å få gjennomslag, og det er faktisk umulig.

Til ny behandling

I fire år har kunstskolens rektor sammen med resten av styret for stiftelsen Kunstskolen i Karasjok jobbet for å få opprettet denne skolen i Karasjok. Utdanningsdirektoratet har tidligere avslått kunstskolesøknaden blant annet med den begrunnelse at skolen ikke tilførte noe nytt i forhold til det eksisterende skoletilbudet.

Stiftelsen klagde på vedtaket, og fikk medhold i Kunnskapsdepartementet om at skolen ikke er å regne som et konkurrerende tilbud til det offentlige skoletilbudet.

Departementet påla Utdanningsdirektoratet å behandle kunstskolens søknad på nytt.

– Ikke realistisk budsjett

I vedtaket etter den nye behandlingen, datert 20.11.09, vurderer Utdanningsdirektoratet at store deler av mål og innholdsbeskrivelser fremdeles er sammenfallende med innholdet i de ulike hovedområdene i offentlig skolers læreplaner og bringer bare i begrenset grad inn andre fagområder/annet innhold enn det offentlige læreplaner gjør.

Utdanningsdirektoratet konkluderer også med at Kunstskolens budsjett ikke er realistisk, og at budsjettet ikke kan godkjennes. Kunstskolens læreplaner kan heller ikke godkjennes.

På bakgrunn av disse vurderingene, kan Kunstskolen i Karasjoks søknad om
godkjenning etter privatskoleloven ikke imøtekommes, skriver direktoratet i vedtaket.

Utdanningsdirektoratets vedtak kan klages inn for Kunnskapsdepartementet. Neste uke avgjør ventelig styret for stiftelsen Kunstskolen i Karasjok om de anker direktoratets vedtak.