NRK Meny
Normal

Avgjør eventuell masseslakt denne uken

Senest onsdag får regjeringen beskjed fra Mattilsynet om de mener det er nødvendig med nedslakting av villreinstammen i Nordfjella, for å stanse dødelig dyresykdom.

Villrein

Et eventuelt vedtak om å ta ut hele flokken i Nordfjella, betyr at opp mot 2.000 villrein blir drept. Nordfjella ligger i fjellheimen mellom fylkene Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Foto: Anders Mossing / Norsk villreinsenter

Mattilsynet har fått frist til 19. april med å komme med sitt endelige råd for hvordan de mener man skal håndtere situasjonen.

Utvidet jakt og slakting i innhegninger er blant tiltakene som Mattilsynet vurderer.

Chronic Wasting Disease (CWD), også kjent som skrantesjuke, er en dødelig sykdom på hjortedyr, som ble oppdaget i Norge for første gang i april 2016.

– Krevende situasjon

Jon Georg Dale bak et skrivebord med reindriftsmelding foran seg

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) venter på endelige råd fra Mattilsynet for hvordan skrantesyke-smitten bør bekjempes.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

​Det er hittil funnet fem dyr med skrantesjuke: tre villrein fra Nordfjella og to elg fra Selbu. Ekspertene regner med at det er flere syke dyr der, og frykter at sykdommen skal spre seg ytterligere til tamrein og andre hjortedyr.

Like før påske diskuterte landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) saken med Mattilsynet, Veterinærinstituttet og reindrifta. Han ga uttrykk for at eventuell nedslakting av Nordfjella-stammen bør avgjøres raskt.

– Det er ingen tvil om at vi står oppe i en svært krevende situasjon. Hele eller deler av stammen må trolig tas ut, uttalte Dale (Frp) til NTB etter møtet.

Tidligere har blant annet representanter for reindrifta gitt uttrykk for at regjeringen raskt må få bukt med denne sykdommen, for å hindre smitte på tamrein.

Ønsker innspill

I tillegg til at Mattilsynet har til vurdering total nedslakting av Nordfjella-stammen, mener de at det også er nødvendig å innføre ekstra forebyggende tiltak i de to områdene der det er funnet positive dyr.

Tilsynet holder derfor på med å lage en forskrift som gjelder områdene der skrantesyken er påvist.(Ekstern lenke) Målet er å hindre at sykdommen sprer seg til nye områder der den ennå ikke er funnet.

Fristen for å komme med innspill om forbud og påbud er 20 april.