Avdekket mangler i opplæringen av sjåfører

Statens kontrollører dukket uanmeldt opp på et yrkesopplæringskurs. Der avslørte de mangler som kan gå ut over trafikksikkerheten. – Tillitsbrudd, sier Rune Granum hos Statens vegvesen.

Vogntog

FÅR KURSKRITIKK: Yrkessjåfører som deltok på et av Transportkompetanse Haugesunds kurs fikk ikke tilstrekkelig opplæring. (Illustrasjonsbilde av tungtransport).

Foto: Colorbox

Rune Granum Tilsynsseksjonen - Faggruppe Trafikant

KRITISK TIL KURSARRANGØR: Rune Granum hos Tilsynsseksjonen – Faggruppe Trafikant ved Statens vegvesen.

Foto: Statens Vegvesen

– Vi stoler på at Transportkompetanse Haugesund følger undervisningsplanen med de krav og regler som gjelder.

Når det så viser seg at de faktisk ikke gjør dette så er det snakk om tillitsbrudd.

Dette sier Rune Granum, kontorsjef ved tilsynsseksjonen ved Statens vegvesen.

Uanmeldt kursbesøk

Det var i midten av juni at Statens vegvesens kontrollører dukket uanmeldt opp på et av Transportkompetanse Haugesunds ambulerende etterutdanningskurs for yrkessjåfører (se faktaboks).

Ved kurset, som for anledningen ble arrangert i Tana i Finnmark, oppdaget kontrollørene at det manglet instruktører med rett kompetanse – og det manglet øvelsesutstyr for blant annet lastesikring.

– Reglene er soleklare. Alle som arrangerer denne typen utdanning skal følge disse, tillegger Granum.

Kan føre til trafikkrisiko

– Lærestedene og de som driver etterutdanning av yrkessjåfører får jo offentlig godkjenning i tråd med hva myndighetene har bestemt, sier Granum hos vegvesenet.

Når kursarrangørene ikke følger myndighetenes opplæringskrav, er det svært alvorlig, mener Granum.

– Det er jo fordi det er av hensyn til trafikksikkerheten at vi krever etterutdanning av yrkessjåfører, bemerker han.

Norges Lastebileier-Forbund er skuffet

Jan-Harry Svendsen

BEKYMRET: Jan-Harry Svendsen ved Marked- og informasjonsavdelingen hos Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

Foto: NLF / Norges Lastebileier-Forbund

– Det er ikke særlig gode nyheter at utdanningsarrangører ikke følger kursreglene.

Dette uttaler Jan-Harry Svendsen hos Norges Lastebileier-Forbund.

På generelt grunnlag mener Svendsen at det er viktig at alle sjåfører har samme kunnskap i bunn.

– Fra lastebilførere i våre medlemsbedrifter har vi mottatt negative tilbakemeldinger på enkelte kursarrangører. Disse tilbakemeldingene går ut på at etterutdanningen ikke er god nok, sier Svendsen.

Ønsker oppfølging

Lastebileier-forbundet arrangerer selv videreutdanning gjennom eget trafikkurs, og forteller at de jobber hele tiden med å forbedre trafikksikkerheten blant yrkessjåfører.

– Lastebileier-forbundet ønsker at slike saker som denne følges opp, sier Svendsen.

– Det er viktig både for lastebilbransjen og for transportørene at sjåførene får så god utdanning som mulig, sier Svendsen.

Kursarrangøren beklager

Svein-Ove Vetrhus

AVVISER DÅRLIG KURSKVALITET: Svein Ove Vetrhus er daglig leder i Transportkompetanse Haugesund AS.

Foto: Transportkompetanse Haugesund AS

– Hadde kontrollørene ment at kvaliteten på kurset var dårlig, så ville de ha underkjent kurset – noe de ikke gjorde.

Dette sier Svein Ove Vetrhus hos Transportkompetanse Haugesund AS.

Til tross for at hans selskap får kritikk fra Statens vegvesen, er han positiv til vegvesenets uanmeldte inspeksjoner.

– Det sikrer kvaliteten på utdanningen, uttaler han.

Han mener at alvorlighetsgraden i advarslene fra Statens vegvesen er forholdsvis lave.

Likevel beklager Vetrhus det som ble avdekket i Tana, og hevder avvikene der skyldtes sykemelding og tekniske problemer.

– Har fått kurset godkjent

– Hva kan du si til yrkessjåførene som har tatt det aktuelle kurset?

– Hvis det er noen som føler at anmerkningene fra Statens vegvesen påvirker kurset, så skal de ta kontakt med oss. Vi kan da tilby dem ny utdanning kostnadsfritt, lover Transportkompetanse Haugesunds daglige leder.

– Formelt sett så har de fått godkjent kurset og utdannelsen sin, hevder Vertshus.

– I august så starter det ca. 18 etterutdanningskurs for transportkompetanse rundt om i landet. Alle kursene har godkjent utstyr og lignende. Det kan jeg garantere deg.