NRK Meny

Ávžžuhit leat várrogas alkoholain

Sis-Finnmárkku bearašsuodjalusguovddážis ávžžuhit olbmuid leat várrogasat alkoholain dál juovllaidáigge. Dál leat jo ollu mánát ballamin juovladoaluin, ja sis leat diimmá juovlavásáhusat muittus. Juovlajugešvuohta ruovttuin dahká mánáide stuorra roasuid, lohká bearašterapevta Eilif Norvang