Australsk kvinne skal lede verdens urfolk

Den internasjonale menneskerettighetsadvokaten Megan Davis ble i går valgt som ny leder i FNs permanente forum for urfolkssaker.

FN bygningen og Megan Davis

FNs permanente forum for urfolkssaker får en erfaren leder.

Foto: Bildemontasje / NRK

Davis overtar vervet etter avtroppende leder jusprofessor Dalee Sambo Dorough fra Alaska, USA.

Davis har mange års erfaring fra arbeid i FN med urfolksspørsmål.

Hun arbeider som forsker og hennes forskningsområde er hovedsaklig aboriginerkvinners rettigheter, deres deltagande i politikken og vold mot kvinner, opplyser Sameradion & SVT Sápmi.

Davis er både aborigin og såkalt South Sea Islander, det vil si etterkommer til de fra Stillehavet som jobbet på sukkerfeltene i Queensland, Australia, på 1800-tallet.

Fokus på ungdom og selvmord

FNs Permanente forum for urfolk blir i år holdt i New York fra og med mandag 20. april og til 1. mai.

I år skal konklusjonene fra den store World Conference on Indigenous Peoples legges frem. Møtet ble holdt i FN-bygningen i New York i september i fjor, med blant annet samisk deltagelse.

Andre store temaer i årets forum er ungdom og selvmord. I noen indianerreservater er selvmord et så stort problem at det anses nærmest som en epidemi.

Blant annet Oglala Sioux stammen i Sør-Dakota sliter med dette problemet.

I Canada er selvmord også et stort problem blant unge inuitter og indianere i alderen 15 til 25 år. Her er selvmordsraten 11 ganger høyere enn ellers i landet.

Selvmord er i det hele tatt et stort problem blant mange urfolk i hele verden.

Et viktig punkt på dagsordenen blir i tillegg diskusjon om implementeringen av FN-erklæringen om de urfolks rettigheter.