Australia vil ha avtale med urfolk

AUSTRALIA: Myndighetene i Victoria, Australia vedtok denne uken en lov som betyr at det skal etableres en avtale (treaty) om forholdet mellom urfolk og myndigheter i landet. Australia er det eneste landet av Det britiske samveldets 53 nasjoner som i dag ikke har slike avtaler. Myndighetene stanset et liknende initiativ i 1988 i frykt for store erstatningskrav fra australske urfolk.