Ássanbiila šaddan bivnnuhin

Oluhat luomostallet ássanbiillain. Ássanbiillain it dárbbaš ovdalgihtii diŋgot idjadansaji, ja dus lea ruoktu fárus.

Hannu Oksanen áhčin ja etnin
Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Eanet ja eanet ássanbiillat leat luoddaráigge jođus luopmoáiggi. Oksanen-bearaš lea maid dávjá johtimin ássanbiillain.

Álki - ruoktu lea mielde

Hannu Oksanen lea áhčiin ja etniin fárrolaga ássanbiillain jođus Guolášjárvrái, Gáivuonas. Doppe galget viidáset vázzit Hálddivárrái mii lea Norgga ja Suoma rájis. Bearaš árvvoštallá geavahit beaivvi vázzit Guolážis Hálddivárrái, ja nuppi beaivvi fas Guolášjárvrái.

Manne geavahehpet ássanbiilla, Hannu?

– Dáinna lea álki mátkkoštit. Eat dárbbaš diŋgot lanja hoteallas, dáinna sáhttit bisánit eanaš báikkiide gos johtit. Ássanbiillas sáhttit ieža ráhkadit borramuša, basadit ja ijastallat gos heive. Ja Norggas gos nu fiinna luoddu lea, de lea álki goazastit jus áigu vásihit juoidá, dadjá Hannu Oksanen.

Ássanbiillain álki mátkoštit

Sii vulget ovdal ássanbiilamátkái, go báhkket lieggariikii. Norggas lea nu čáppa luondu ja de lea vuogas ássanbiillain mátkkoštit. Beassá bisánit go háliida, čilge Hannu Oksanen.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Ovdalii dákkár mátkái go lieggariikii

Oksanen-bearaš vuolgá ovdalii ássanbiilamátkái Norgii go girdit lieggariikii.

– Dáppe lea nu erenoamaš čáppa luondu, ja dáppe beassat olu eanet vásihit, dadjá Hannu.

Muhto olbmot leat iešguđetláganat, muhtumat vulget lieggariikii, earát fas háliidit ránnjáriikii vuolgit. Bearrašis lea 26 jagi boares Mercedes ássanbiila, ja Oksanen muitala ahte ii leat veara oastit ođđaset biilla, nu guhká go dát doaibmá.

Ássanbiila ii leat nu stuoris go dat ođđasepmosat, muhto Oksanen-bearaš ii dárbbaš stuorát biilla go leat golmmas jođus.

– Dát ássanbiila lea erenoamáš vuogas, go dát lea alibut go dat ođđa ássanbiillat leat, čilge Hannu Oksanen.

Gula Hannu Oksanen ássanbiilamátkkis:

Hannu Oksanen mielas lea álki mátkkoštit ássanbiillain.