Artister stiller opp for Sirma skole

Flertallet i kommunestyret i Tana har vedtatt å legge ned Sirma skole og oppvekstsenter, men det godtar ikke folk i den lille samebygda.

Støttekonsert for Sirma skole

Niillas Holmberg, Sara Marielle Gaup Beaska, Ánde Somby, Sverre Porsanger samt barn fra Utsjok og Sirma stiller opp i støttekonserten.

Foto: Fotomontasje / NRK

Katri Somby

Katri Somby.

Foto: Liv Inger Somby Liv Inger Somby / NRK

Niillas Holmberg, Sara Marielle Gaup Beaska, Ánde Somby, Sverre Porsanger samt barn fra Utsjok i Finland og Sirma vil står på scenen i Sirma grendehus søndag 22. mai.

De stiller alle opp gratis under støttekonserten for Sirma skole.

– Hvis skolen virkelig blir lagt ned, så vil hele bygda lide. Dette vil også gå utover finske samebarns språksituasjon, advarer Katri Somby, en av lederne for støttekonserten.

Apellene for dagen vil bli holdt av Beaska Niillas, Niillas A. Somby og Nancy Porsanger Anti.

I tillegg vil Suohpanterror holde utstilling.

– Unikt nybrottsarbeid

Det Somby sikter til er samarbeidet mellom to skoler på begge sider av Tanaelva.

Siden 1999 har det nemlig vært et samarbeid mellom grunnskolen i Utsjok kommune i Finland og Sirma skole i Tana kommune i Norge.

Samarbeidet har vært omtalt som så vellykket at foreldre har ment at det nå er på tide å ta et nytt skritt videre. Målet har vært en felles, permanent, og grenseoverskridende sameskole i Tanadalen, i grenseområdet mellom Norge og Finland.

– Sirma skole er en av de få rene nordsamiske skolene som fortsatt eksisterer og den eneste skolen med nært samarbeid med en annen skole over grensa, påpeker Somby.

Silje Karine Muotka

Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

Foto: Oddbjørg Hætta Sara / NRK

Et eget utvalg har jobbet med saken, og har lagt frem forslag på hvordan de praktiske utfordringene kan løses.

– De har gjort et unikt nybrottsarbeid, og var klare til å sende søknad om Interreg-midler til prosjektet, uttalte sametingsråd Silje Karine Muotka 21. februar i år.

Hun vil nå be Tana kommune om å avklare hva som vil skje med dette samarbeidsprosjektet.

Ordføreren: – Ikke elevgrunnlag

Ordfører i Tana kommune, Frank Martin Ingilæ, svarte da at det per dags dato ikke er grunnlag for en felles skole.

Frank Martin Ingilæ på sitt kontor

Ordfører Frank Martin Ingilæ (Ap).

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Det er ikke nok elever på norsk side i området til å kunne forsvare en slik skole. Derimot kan det være grunnlag for å fortsette et samarbeid med Utsjok kommune på et annet nivå for å styrke samisk språk og kultur i elvedalføret, uttalte Ingilæ.

Han vet på nåværende tidspunkt ikke hvordan dette kan skje.

Det er i dag totalt 34 elever som har felles undervisning, henholdsvis i Utsjok og Sirma, to ganger i uka.

Av disse har fire elever tilhørighet til Sirma.