NRK Meny

Arthur Tørfoss lea duššástuvvan

Ovddádusbellodaga sámediggeáirras Arthur Tørfoss lea duššástuvvan go Sámedikki ealáhus- ja kulturlávdegoddi lea maŋidan nuppi ášši mii maid livččii galgan biddjot sámedikki ovdii. Lávdegotti jođiheaddji Mariann Wollmann Magga lohká alddiineaset dárbbu ráhkkanahttit ášši vuđoleappot go eana- ja birasáššis ledje dehálaš bealit báhcán guorahalakeahttá.