Hopp til innhold

Vil styrke samisk handverk

Det lulesamiske senteret Árran på Drag i Tysfjord vil i en tid fremover fokusere på samisk handverk, duodji.

Árran - lulesamisk senter

Árran - lulesamisk senter.

Foto: Harrieth Aira / NRK

I vår ansatte senteret egen duodjeveileder i samarabeid med Tysfjord ASVO og organisasjonen Duodje Nordlánnda. De neste ukene kan duodjiinteresserte glede seg over en rekke seminarer og kurs som arrangeres i regi av Árran.

LES OGSÅ: Fikk duodjepris

LES OGSÅ: Skal dokumentere lulesamisk duodje

Starter med kofta

Onsdag starter det hele med et seminar om gáppte, eller kofta. Den var opprinnelig et bruksplagg som mange brukte hver dag, men som også ble brukt som stasplagg til spesielle anledninger. I dag anvendes gáppte mest til finere bruk.

Det blir i alt fire kurs, delt inn i fire forskjellige duodje-temaer. I forkant av kursene blir det holdt et lite seminar om det aktuelle temaet.

Selve koftekurset starter torsdag kveld, fortsetter fredags kveld og avsluttes med en økt på dagen på lørdag.

Duodjeveileder Lilian Urheim (t.h)

Duodjeveileder Lilian Urheim (t.v)

Foto: Sander Andersen / NRK

Foredragsholder fra Jokkmokk

Det kommer foredrags- og kursholdere både fra svensk og norsk side av grensen.

– Dette første seminaret er det Anna-Stina Svakko fra Porjus i Jokkmokk i Sverige som holder, og så skal vi holde kurset sammen etterpå, sier senterets duodjeveileder Lilian Urheim.

På spørsmål om det er mulig å fullføre ei kofte på en dag og to kvelder svarer hun:

- Det er ikke nødvendig å fullføre kofta på dette kurset, fordi de som ønsker det kan komme innom på Árran hvis de trenger veiledning, sier Urheim.

Det koster ikke noe å delta på kursene. Sametinget og Nordland fylkeskommune har bidratt med penger til duodjiprosjektet.

Feiring på Árran

Koftekledte festdeltakere fra feiringen av Samefolkets dag. Slike plagg blir det ventelig flere av etter kommende duodjikurs på Árran.

Foto: Harrieth Aira / NRK

Korte nyheter

 • Lulli-Norga stuorru Sámedikkis: – Sáhttá leat hástalus

  Sámedikki jienastuslohku lea sturron váile 3000 olbmon guovtti jagis.

  Dat maid mielddisbuktá ahte Ávjovári válgabiire massá mandáhta Lulli-Norgii.

  – Dál lea nubbi áigodat go Ávjovárri massá mandáhta válgabirii gos leat stuorra gávpogat. Dál lea nu ahte Lulli-Norga válgabiire lea dat stuorámus válgabiire Sámedikkis, ja dat sáhttá leat hástalus go dat lea dat guovlu mii lea olggobealde daid Sámi guovlluid.

  Nu lohká Maren Benedicte Nystad Storslett (NSR). Son lea válljejuvvon diggái Ávjováris.

  – Mu mielas lea hástalus ahte mis lea váttis dáppe rekrutteret olbmuid dan jienastuslohkui. Mii diehtit dieđusge ahte dáppe lea veahá stuorát potensiála, muhto mis lea maid dušše vissis potensiála dan olmmošlogu ektui. Mii boahtit oalle jođánit juksat dan bajit robi, lohká Nystad NRK:ii.

  Sámedikki dievasčoahkkinjođiheaddji, Tom Sottinen (Bb) lohká ilolaš go jienastuslohku stuorru.

  – In heađástuva go jienastuslohkku stuorru, in eisige. Ahte olbmot háliidit searvat válggaide Sámediggái ja beassat jienastit, čájeha ahte háliidit searvat Sámi demokratiijai, muitala Sottinen.

  Loga ášši dárogillii dás:

 • Ávžžuhit geavahit 184 miljárdda buoridit Davvi-Norgga johtalusa

  Davvi Norgga ođđa johtolatplánas ávžžuha Stáhta geaidnodoaimmahat geavahit 184 miljárdda ruvnnu buoridit Davvi Norgga johtalusa.

  Muhto Davvi-Norggamáđii huksen Fauskes Romsii ii leat ekonomalaččat gánnáhahtti 281 miljárdda huksengoluiguin, oaivvilda Ruovdemáđiidirektoráhtta, ja nu ii ávžžutge hukset dan. Lassin das livčče heajos váikkuhusat lundui, birrasii, dálkkádahkii ja boazodollui. Dála ruovdemáđijat Nordlánddas ja Ofuohtas ávžžuhuvvojit buoriduvvot mealgat.

 • – Lip mij láddáduvvamijn barggam Divtasvuonan?

  Vuonarijka Sámemisjåvnå guovllojådediddje Gasska- og Lulle-Vuonan Øyvind Fonn guossidij Ájluovtav Hábmera suohkanin vásse vahko, ja lågådaláj Sámemisjåvnå barggohiståvrå birra Divtasvuonan jages 1935 gitta udnátjij.

  Dábálattjat gå Sámemisjåvnnå l Ájluovtan la siján evangelak tjåhkanibme biednadåben Elimin. Valla dán bále usjudallin Árrana siegen tjadádit tjåhkanimev masi luluj almulasj berustibme, dan diehti gå la muddo såbadimijn, ruopptot histåvråjda gehtjadit ja gæhttjat mij la dáhpáduvvam, subtsas Fonn.

  – Mij viessop ájgijn såbadusájn, árvvaladdamijn ja dåbdijdimijn, ja de mij gal vierttip álgget ållu várrogisát. Mij subtsastip iehtjama bargos mijá vuojnnemguovlos. Ja de gatjádijma rabás gatjálvisáv lågådallamin; lip mij láddáduvvamijn barggam Divtasvuonan?

  Fonn subtsas gå institusjåvnåjn barggin de lij dallusj ájádallam ahte da máná majt oattjojga sijá huvson galggin bajedit ja åhpadit Vuonarijka modella ja vuoge milta.

  – Juska lij huvso diehti, de lij duodaj vuona dábij milta. Nav vaj sáme perspektijvva jali identitiehtta máhtij buorebut várajda váldeduvvat. Duohtavuoda- ja semadimkommisjåvnå diedádusán tjuodtju sivilisering ja kultivering vuona mærráj milta lij oasse huvsos, ja dássta láddáduvvam tjuovoj. Dánna ij la nammadum makkirak konkrehta institusjåvnnå, valla vierttip ájádallat dasi mij aj oassálastijma dánna, javllá Fonn.

  Fonn buojkot skåvlå dile birra Fredly-institusjåvnån, gånnå åhpadijga dárogiellaj, jur gåk skåvllåpolitihkka lij dalloj, ja dat lij ham dárojduhttem.

  – Ja jus biedna l dárogiellaj, la dat aj vuohke gåktu dárojduhttá – gå ep guovtegielakvuodav duodastip, duoddi sån.

  – Lijma máhttám ietjáláhkáj tjoavddet majt dalloj dahkin, hæjttá Fonn.

  Åvddålijguovlluj sihtá Sámemisjåvnnå vásádusáj ja histåvråj birra gullat, ja sij båhti vas Hábmerij jage duogen.

  Gulldala ienebuv dánna.

  Odne mii oažžut guossái juoigi gii galgá searvat Norske Talenter gilvvuide, šoš! Ánne Márjá áigu hástalit Kolbjørna, máhttá go son muhtun sámegiel doahpagiid? Odne gullo maid julevmagasiidna, dii 12.04.