Hopp til innhold

Vil styrke samisk handverk

Det lulesamiske senteret Árran på Drag i Tysfjord vil i en tid fremover fokusere på samisk handverk, duodji.

Árran - lulesamisk senter

Árran - lulesamisk senter.

Foto: Harrieth Aira / NRK

I vår ansatte senteret egen duodjeveileder i samarabeid med Tysfjord ASVO og organisasjonen Duodje Nordlánnda. De neste ukene kan duodjiinteresserte glede seg over en rekke seminarer og kurs som arrangeres i regi av Árran.

LES OGSÅ: Fikk duodjepris

LES OGSÅ: Skal dokumentere lulesamisk duodje

Starter med kofta

Onsdag starter det hele med et seminar om gáppte, eller kofta. Den var opprinnelig et bruksplagg som mange brukte hver dag, men som også ble brukt som stasplagg til spesielle anledninger. I dag anvendes gáppte mest til finere bruk.

Det blir i alt fire kurs, delt inn i fire forskjellige duodje-temaer. I forkant av kursene blir det holdt et lite seminar om det aktuelle temaet.

Selve koftekurset starter torsdag kveld, fortsetter fredags kveld og avsluttes med en økt på dagen på lørdag.

Duodjeveileder Lilian Urheim (t.h)

Duodjeveileder Lilian Urheim (t.v)

Foto: Sander Andersen / NRK

Foredragsholder fra Jokkmokk

Det kommer foredrags- og kursholdere både fra svensk og norsk side av grensen.

– Dette første seminaret er det Anna-Stina Svakko fra Porjus i Jokkmokk i Sverige som holder, og så skal vi holde kurset sammen etterpå, sier senterets duodjeveileder Lilian Urheim.

På spørsmål om det er mulig å fullføre ei kofte på en dag og to kvelder svarer hun:

- Det er ikke nødvendig å fullføre kofta på dette kurset, fordi de som ønsker det kan komme innom på Árran hvis de trenger veiledning, sier Urheim.

Det koster ikke noe å delta på kursene. Sametinget og Nordland fylkeskommune har bidratt med penger til duodjiprosjektet.

Feiring på Árran

Koftekledte festdeltakere fra feiringen av Samefolkets dag. Slike plagg blir det ventelig flere av etter kommende duodjikurs på Árran.

Foto: Harrieth Aira / NRK

Korte nyheter

 • Badjel 14 miljon ruvnnu oahpponeavvuide

  Sámediggi juolluda 14.366.000 ruvnnu ođđa oahpponeavvuide, čállá Sámediggi preassadieđáhusas.

  Dál buvttadišgohtet oahpponeavvuid lullisámegiel fágas 1. - 4. ceahkkái, julevsámegiel nubbingiellan vuođđooahpahussii ja davvisámegiella nubbingiellan joatkkaskuvladásis, čállá Sámediggi.

  – Lea dehálaš buvttadit oahpponeavvuid buot golmma sámegillii, dárbu ođasmahtton ja áigeguovdilis oahpponeavvuide lea stuoris. Lean duhtavaš go vuoruhuvvojit oahpponeavvut sihke vuosttaš- ja nuppegielagiidda, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen.

  Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).
  Foto: Vaino Rensberg / Sametinget
 • Mottar pris på to millioner

  Nils Gaup, Margreth Olin, Joachim Trier og Deeyah Khan vinner årets Anders Jahres Kulturpris på to millioner kroner, skriver NTB.

  Prisen hedrer utmerket arbeid for norsk kulturliv.

  Prisutvalgets leder, Åse Kleveland, sier de fire har vært sentrale for posisjonen norsk film har både nasjonalt og internasjonalt, skriver NTB.

  Nils Gaup (f.v.), Margreth Olin og Joachim Trier mottar sammen med Deeyah Khan årets Anders Jahres Kultupris, som i år går utelukkende til filmskapere.
  Foto: Helge Brekke / NTB kultur
 • Nils Gaup oažžu guokte miljovdnasaš bálkkašumi

  Nils Gaup, Margreth Olin, Joachim Trier ja Deeyah Khan vuitet dán jagi Anders Jahre Kulturbálkkašumi, 2 miljon ruvnnu. Nu čállá NTB.

  Dát bálkkašupmi gudnejahttá erenoamáš buori barggu Norgga kultureallima ovddas. Bálkkašumi lávdegotti jođiheaddji dadjá dát njealjis leat leamaš guovddážis Norgga filmmaid sajádahkii sihke sisriikkalaččat ja riikkaidgaskasaččat.

  Nils Gaup (f.v.), Margreth Olin og Joachim Trier mottar sammen med Deeyah Khan årets Anders Jahres Kultupris, som i år går utelukkende til filmskapere.
  Foto: Helge Brekke / NTB kultur