Arktisk landbruk

Fylkesrådet i Troms har gitt 1 million kroner til ulike tiltak for å utvikle arktisk landbruk.

 

Fylkesrådet i Troms har gitt 1 million kroner til ulike tiltak for å utvikle arktisk landbruk.

80 prosent av pengene går til Bioforsk Nord Holt. De skal blant annet lage programmer for gode avlinger i nord, og profilere lokale landbruksprodukter.