Arktis til felles kamp på FNs klimakonferanse

Den grønlandske rejgeringen samarbeider med Nunavuts regjering for å lage en felles erklæring om klimaendringene i Arktis.

Jordklode utstilt under cop21

Illustrasjonsbildet viser en jordklode som er utstilt i Paris under klimatoppmøtet.

Foto: Astrid Rommetveit / NRK

Det grønlanske regjeringsmedlemmet Vittus Qujaukitsoq holdt mandag et møte med Nunavuts regjeringsleder Peter Taptuna og ICC Internationals leder Okalik Eegeesiak på COP21 i Paris, opplyser Kalaallit Nunaata Radioa.

Partene drøftet utkastet til en felles erklæring om klimaendringer i Arktis.

Erklæringen skal sende et felles signal fra inuittene til omverdenen om å anerkjenne og støtte opp om de særlige utfordringene som klimaendringene utgjør for arktiske befolkninger og retten til utvikling i Arktis.

Erklæringen forventes å bli offentliggjort i løpet av tirsdagen under COP21.

– Vårt samfunn er påvirket av både klimaendringer, men også av påvirkning utefra, som har hatt ødeleggende virkning på fangsfolks levevilkår. Samtidig med at klimaendringene endrer levevilkårene, skal vi håndtere en komplett endring av det økonomiske grunnlaget i Grønland, uttaler Vittus Qujaukitsoq til Sermitsiaq.

Dobbelt så fort

Oppvarmingen i Arktis skjer omtrent dobbelt så fort som det globale gjennomsnittet, opplyser Norsk Polarinstitutt på sin hjemmeside.

Dette skjer i stor grad på grunn av at smelting av snø og is gir en mørkere overflate og dermed økt opptak av solenergi i disse områdenealbedoeffekten.

Denne betydelige regionale oppvarmingen fører til stadig mindre havis, smelting av isbreer og innlandsisen på Grønland.

Temperaturene i Arktis har økt kraftig de siste tiårene over det meste av regionen, spesielt om vinteren. Økningen i vintertemperaturen i Alaska og Vest-Canada har vært rundt 3–4 °C i løpet av det siste halve århundret.

Også de norske høyarktiske målestasjonene har vist en temperaturøkning.