Arild Pettersen Inga

Arild Pettersen Inga er 4. kandidat på Aps liste i valgkrets 5.

Arild Pettersen Inga
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Han er bosatt 30.12.1957. Bosatt på Sortland. Reineier.

I kommunen var 34 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var det 1.226 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Arild Pettersen Inga

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

0

217 968

0

2007

11 688

259 648

819

Roller

Står oppført som innehaver av enkeltmannsforetak som ble etablert i 1995.

Han står oppført som leder av Vesterålen og Omegn Sameforening. Inga er registrert som nestleder i Kanstadfjord Vestre Hinnøy Reinbeitedistikt.

Arild Pettersen Inga er styremedlem i Sortland Idretts og Fritidspark AS som ble etablert i 2000. Selskapet hadde 3.409.000 kr i driftsinntekter i 2007, driftsresultatet ble 1.603.000 kr, mens resultat før skatt ble - 637.000 kr. Styreleder i selskapet er Torgeir Arntsen.

Han er bystyrerepresentant på Sortland.

Inga sitter i Områdestyret i Troms (reindrift). Han er oppnevnt av Sametinget.

Se også: Maktbasen