Hopp til innhold

Arctic Gold gir ikke opp

Arctic Gold har bestemt seg for å endre planprogrammet for gruvedrift i Biedjovággi og søke på nytt.

Bidjovággi og Lars-Åke Claesson

Her i Bidjovággi ligger det store mengder gull og kobber, men Arctic Gold-sjef Lars-Åke Claesson vet ikke om de får tilgang dit.

Foto: Montasje / NRK

Flertallet i kommunestyret i Kautokeino avviste gruveplanene i Bidjovággi på siste møte 26. april. I Nordreisa kommune har de derimot vært positive til denne virksomheten og de ønsker gruvedrift i Biedjovággi.

Vil endre planprogrammet

Det svenske gruveselskapet Arctic Gold AB har investert nærmere 50 millioner svenske kroner på Biedjovággi-prosjektet.

Arctic Gold har diskutert spørsmålet med flere myndigheter og sakkyndige i Norge for å dels forstå prosessen og dels få råd hvordan arbeidet skal utføres i fortsettelsen.

Selskapet vil gjøre visse endringer i planprogrammet og deretter anmode kommunen om at det behandles på nytt.

Det skriver selskapet i en pressemelding.

«Sa nei til kunnskap»

Selskapet skriver at da kommunestyret i Kautokeino avviste Arctic Golds planprogram sa man samtidig nei til all den kunnskap om sitt eget lokalsamfunn, sin natur og andre virksomheter som hadde kommet fram ved konsekvensutredningene som Arctic Gold var klar til å utføre og betale for.

Arctic Gold mener at etter plan- og bygningsloven skulle kommunene ta stilling til saksinnholdet i det framlagte planprogrammet, men debatten i Kautokeino kommunestyre handlet likevel om gruvedrift eller reindrift i stedet for en beslutning om hvilke konsekvensutredninger som skal gjøres.

Lover rettferdig saksbehandling

De sakkyndige som Arctic Gold har konsultert mener alle at kommunen bør behandle saken på nytt og etablere et planprogram slik at konsekvensutredningene kan gjennomføres og gi et tilstrekkelig grunnlag for senere beslutninger om hvor virksomheten skal være tillatt.

Arctic Gold er klar til å fortsette arbeidet mot en gjenstart av gruvedrift ved Biedjovággi og vil snarest søke om en ny behandling av saken.

Ordfører i Kautokeino Klemet Erland Hætta sier at hvis det kommer nye momenter til saken så har Arctic Gold mulighet til å fremme søknad på nytt.

– De skal få en rettferdig saksbehandling, lover ordføreren.

Korte nyheter

 • Mánát ja nuorat eai loavtte skuvllas

  Eanet mánát ja nuorat eai loavtte skuvllas. Lávdegoddi lea iskan geahččalemiid ja gáibádusaid mat gusket skuvlla raporteremii ja dokumenteremii, ja oasseraporta lea dál geigejuvvon máhttoministarii otne. Raporta čájeha ahte eanet nuorat eai loavtte skuvllas dál go dan maid ovdal leat bargan, ja sii vásihit eambbo givssideami ja vel noađi. Nuorat muitalit maid ahte skuvllas lea láittas ja ahte sii ballet vuolgit skuvllii.

  Skole. Føtter. Ungdom.
  Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK
 • Ohcan ruđa ealgadutkamii

  Norgga luonddudutkaninstituhta lea ohcan Birasdirektoráhtas 1,15 miljovnna doarjaga, viđa jahkásaš dutkanprošektii Romssa fylkkas, go áigot dutkat ealgga. Dutkamis leat gávcci suohkana Gaska- ja Lulli-Romssas, ja vel Statskog. Sii háliidit iskat movt ealga mátkkošta, ja nu fertejit bidjat GPS-mearkkaid ealggaide. Prošeavtta ollislašbušeahtta lea sullii guhtta miljovnna ruvnno.

  Elg langs veien
  Foto: Nils Mehren
 • Politiijat fertejit seastit ruđa

  Politiija lea gohčohallan effektiviseret ja seastit oktiibuot 242 miljovnna ruvnno dán jagi.

  Measta 25 proseantta dás lea njuolga geahpedeapmi, ja reasta ruđaid galget vuoruhit ja sirdit. Politiijaguovllut ožžot eambbo ruđa, ja politiijat galget eambbo leat oidnosis ja áigot vel ásahit ođđa politiijabálvalusbáikkiid.

  Dát mielddisbuktá ahte Politiijadirektoráhtta oažžu 61 miljovnna ruvnno unnit go diibmá, nu dieđiha direktoráhtta.

  Politi Arendal
  Foto: Vetle Hjortland / NRK