Hopp til innhold

– Jeg kommer gjerne igjen

Arctic Gold er fornøyd med utsettelsen av gruvesaken. – Dette er positivt og bra, både for vår sak og kommunen, sier administrerende direktør Lars-Åke Claesson.

Lars-Åke Claesson

Administrerende direktør Lars-Åke Claesson hadde reist 1500 km med store forventninger for å følge gårsdagens kommunestyremøte i Kautokeino.

Foto: NRK

Administrerende direktør Lars-Åke Claesson avventer tillatelse til en konsekvensutredning.

– Det er viktig å høre på debatten og forstå politikerne, sier han til NRK.

Men kommunestyret vedtok med én stemmes overvekt å utsette behandlingen av et nytt planprogram.

Det er ikke direktøren skuffet over, sier han.

– Vi får bedre tid til å tydeliggjøre hva vi kan bidra med, men samtidig vil det indirekte koste oss penger ved at vi må fortsette arbeidet i påvente av en beslutning, sier Claesson til Finnmark Dagblad.

Habil eller ikke

Han gir uttrykk for at saksbehandlingen må være ryddig, og tar også turen til neste kommunestyremøte i desember.

– Jeg har tro på at vårt prosjekt er såpass bra, sier direktøren.

Isak Mathis O. Hætta (Fastboendes liste) mener at Mikkel Isak Eira (Høyre) har reindriftsinteresser i Bidjovággi som må være avklart.

– Det er rettferdig å avvente og å se hvilken slags rolle Mikkel Isak og de berørte distriktene har før saken behandles, sier Hætta.

– I forhold til planprogrammet skal jeg ifølge loven ikke være inhabil, sier Mikkel Isak Eira.

Svar denne måned

Fylkesmannen skal i løpet av oktober gi sitt svar på habilitetsspørsmålet.

Ordfører Klemet Erland Hætta (Samefolkets parti) sier til Finnmark Dagblad at man i ettertid kan si at kommunen burde vært 100 prosent sikker på at dette spørsmålet var besvart før møtet onsdag.

Korte nyheter

 • Arctic Frontiers-direktør: – Vi er midt i en arktisk skilsmisse

  I dag åpnet utenriksminister Anniken Huitfeldt den årlige arktiske konferansen «Arctic Frontiers» i Tromsø.

  Vanligvis er Russland og russiske representanter en natulig del av programmet, men i år er det så vidt russisk deltakelse.

  Det var tema under åpningstalen til utenriksminister Anniken Huitfeldt.

  – Vi må opprettholde en viss grad av kontakt med Russland, for å minimere risikoen for misforståelser. Vi må være åpne og forutsigbare, sa utenriksministeren i talen, sa Huitfeldt.

  Også direktør for konferansen, Anu Fredriksson, påpekte mangelen av russisk deltakelse.

  Konferansen er en arena for møter og deling av kunnskap og erfaringer på tvers av landegrensene i arktiske områder.

  Men uten Russland sier direktør for Arctic Frontiers at halvparten av den kunnskapen mangler.

  – Vi er midt i en arktisk skilsmisse. Vi mangler i år 50 prosent av vitenskapen om Arktis og 50 prosent av de arktiske område, sa hun i sin åpningstale, sa Anu Fredriksson.

  Anniken Huitfeldt åpnet Arctic Frontiers 2023.
  Foto: Håkon Mudenia / NRK
 • Mánát ja nuorat eai loavtte skuvllas

  Eanet mánát ja nuorat eai loavtte skuvllas. Lávdegoddi lea iskan geahččalemiid ja gáibádusaid mat gusket skuvlla raporteremii ja dokumenteremii, ja oasseraporta lea dál geigejuvvon máhttoministarii otne. Raporta čájeha ahte eanet nuorat eai loavtte skuvllas dál go dan maid ovdal leat bargan, ja sii vásihit eambbo givssideami ja vel noađi. Nuorat muitalit maid ahte skuvllas lea láittas ja ahte sii ballet vuolgit skuvllii.

  Skole. Føtter. Ungdom.
  Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK
 • Ohcan ruđa ealgadutkamii

  Norgga luonddudutkaninstituhta lea ohcan Birasdirektoráhtas 1,15 miljovnna doarjaga, viđa jahkásaš dutkanprošektii Romssa fylkkas, go áigot dutkat ealgga. Dutkamis leat gávcci suohkana Gaska- ja Lulli-Romssas, ja vel Statskog. Sii háliidit iskat movt ealga mátkkošta, ja nu fertejit bidjat GPS-mearkkaid ealggaide. Prošeavtta ollislašbušeahtta lea sullii guhtta miljovnna ruvnno.

  Elg langs veien
  Foto: Nils Mehren