Flytter arbeidsplasser på grunn av 5000 kroner

Nordlandsbedrift tapte anbudet mot en svensk bedrift.

HT Safe AS

Dette kontoret til HT Safe AS i Hamarøy kan få redusert arbeidsstokken med inntil 5 personer.

Foto: Oddmund Paulsen

I en pressemelding opplyste Nordland fylkeskommune at noen få tusenlapper i forskjell medførte at Hamarøybedriften HT Safe AS nå mister driften av ruteopplysningen 177 i Nordland, til fordel for det svenske selskapet Samres AB.

– Vi tapte anbudet med 5.000 kroner, forteller daglig leder for HT Safe AS Otto Einar Johansen.

Flyttes til Sverige

Otto Einar Johansen

I verste fall kan det være snakk om fem arbeidsplasser, sier daglig leder for HT Safe AS Otto Einar Johansen.

Foto: Privat

Det fører til at ruteopplysningen nå forsvinner ut av landet og i verste fall kan lokalsamfunnet i Hamarøy miste flere arbeidsplasser.

– Når man mister 2,4 millioner i omsetning kan man enkelt regne ut konsekvensen av dette. I verste fall kan det være snakk om fem arbeidsplasser, sier Johansen.

Daglig leder i HT Safe AS viser til at det i konkurransegrunnlaget ble stilt krav om at man må ha en minimumskompetanse, men at dersom man oppfyller minimumskravet er det pris som avgjør.

– Det ble ikke vektlagt at vi har levert tjenesten i 30 år. Vi er lei oss for at utvalgskriteriene er laget slik at noen kroner i forskjell er grunnen til at tjenesten nå flyttes ut av landet.

Uheldig utslag

Rolf Steffensen

Hamarøyordfører Rolf Steffensen synes det ikke er hyggelige nyheter.

Foto: Torbjørn Brovold

Ordfører i Hamarøy Rolf Steffensen er ikke fornøyd med at den lokale bedriften tapte anbudsrunden.

– For meg som ordfører er det ikke hyggelige nyheter å se at offentlige anbudsregler kan gi et sånt utslag som man her åpenbart har fått.

Ordføreren sier at når man konkurrerer bare på pris så kan det gi denne type utslag, men mener det kunne vært spurt om konkurransefortrinn som lokal aktør kunne hatt.

– Jeg vil tro det å ha lokalkompetanse og lokalkunnskap om geografi og trafikkmønster i Nordland har en stor betydning. Det som er viktig for meg å få på det rene er når fylkeskommunen har utlyst anbudet, om de har tatt med alt som vil være relevant for denne type tjeneste.

Kunne ikke unngå

Tove Mette Bjørkmo

– Å gjøre noe annet ville vært ulovlig, sier fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo.

Foto: Ola Helness

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo presiserer at det er ulovlig å begrense seg til lokale leverandører i anbudsprosessen.

– Det skal være mulighet for alle i hele Europa å søke på oppdrag. Alle tjenester som vi skal kjøpe skal etter lov om offentlige anskaffelser ut på anbud. Det er sånn det blir når lov om offentlige anskaffelser styrer dette. Det er prisen å betale for å ha et marked som baserer seg på anbud.

Bjørkmo forklarer at når anbudet tilfredsstiller de kriteriene som er satt i anbudsbeskrivelsen så er det pris som avgjør, og mener at Nordland fylkeskommune ikke kunne gjort noe for å unngå dette.

– Vi håper jo selvfølgelig at leverandører i Nordland får jobbene, men samtidig styrer vi det ikke fordi det ligger ute på det store markedet, og da har vi ikke annen mulighet enn å følge loven.