NRK Meny
Normal

Skal styrke selvstyre i reindriftsnæringen

Denne mannen leder arbeidet med å utrede hvordan reindriftsnæringen skal få mer selvstyre. Formålet er å ta utgangspunkt i samisk tradisjon, forteller fagdirektør i Landbruksdirektoratet Ola Christian Rygh.

Ola Christian Rygh

Ola Christian Rygh.

Foto: Marte Lindi

Det er en arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra Sametinget, Landbruksdirektoratet, fylkesmannen Finnmark, fylkesmannen i Troms og representanter fra Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) som sammen skal finne konkrete tiltak på spesielt to områder.

– Vår oppgave er å foreslå konkrete tiltak for å styrke det selvstyret som er ment å være i reindriftsloven av 2007. Det andre er at de ønsker forslag til hvordan man kan få på plass en lavterskelmeklingsordning i reindriften.

Arbeidet med å få til dette startet opp i høst, og på onsdag hadde de sitt tredje møte, denne gangen i Alta.

«Iešbirgejupmi», vet du?

Det er partene i reindriftsoppgjøret som har sett behovet for denne utredningen som arbeidsgruppen nå arbeider med.

Leder for arbeidsgruppen Rygh legger til at mandatet har en spesiell dimensjon.

– Det ligger i mandatet vårt at vi skal ta utgangspunkt i de samiske tradisjoner, når det gjelder både mekling og selvstyre, forklarer Rygh.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Reindrift, reinflokk
Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

– Et sentralt begrep i det samiske er jo dette med å klare seg selv. Nå er ikke jeg ekspert i samisk men «iešbirgejupmi», altså det å klare seg selv er grunnleggende. Å få dét til å henge sammen med siidaandelorganisering (se faktaboks for begrepsforklaring), og selvstyre i loven, det er der vi er nå i våre diskusjoner i arbeidsgruppa, forklarer Rygh.

For å få til den spesielle dimensjonen av mandatet, gjør de flere ting, ifølge lederen i arbeidsgruppen.

– De som representerer næringen i arbeidsgruppen er meget aktive i diskusjonene, og det er viktig. I tillegg har vi hatt samtaler med utøvere utenom selve møtene. Inntrykket jeg sitter igjen med er at de er mer enn villige til å gi oss råd, veiledning og innsikt i hvordan de opplever den daglige driften og forholdet til hverandre, og ikke minst forholdet til myndighetene forteller Rygh.

Har i underkant av et år på seg

Rapporten til utvalget skal ifølge Rygh være klar til levering rundt juletider dette året.

Det er opp til reindriftsavtalepartene hva de gjør med rapporten, og når en eventuell ny ordning skal være på plass.