NRK Meny
Normal

Arbeidet med likeverdige helsetjenester fortsetter

Samiske representanter i arbeidsgruppa for likeverdige helsetjenester følte seg respektløst behandlet. Nå ser de frem til et bedre samarbeid.

Arbeidsgruppa for likeverdige helsetjenester i Nord-Salten

Samiske representanter, Árran lulesamisk senter og ordførere i Tysfjord, Steigen og Hamarøy er involvert i arbeidet med likeverdige helsetjenester i Nord-Salten.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Rolf Steffensen

Leder av gruppa, Rolf Steffensen, ser frem til det videre arbeidet etter en strevsom og tung periode.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Arbeidsgruppa som jobber for likeverdige helsetjenester i Nord-Salten, med særlig fokus på den samiske befolkningen, møttes i dag etter en utfordrende periode.

– Arbeidsgruppas eksistens er avhengig av tillitsbyggende arbeid, mener leder Rolf Steffensen, som også er ordfører i Hamarøy.

Både de samiske representantene og de andre ordførerne nikker bekreftende til spørsmålet fra Steffensen om arbeidet i utvalget skal fortsette.

Ømt tema

I forrige måned skrev NRK at to av de tre samiske representantene føler seg respektløst behandlet og forbigått i arbeidsgruppa.

I mange år har samiske helsetjenester i Nord-Salten vært et omstridt og ømt tema. Og i fjor utnevnte Sametinget tre samiske representanter som sammen med ordførerne i Steigen, Hamarøy og Tysfjord skal jobbe for likeverdige helsetjenester i området.

– På sporet igjen

Og nå fortsetter arbeidet.

– Vi er nå enige om at vi skal forsøke å få prosessen på sporet igjen, og at det blir en åpen og inkluderende prosess, sier samisk representant, Hugo Kalstad.

– Har du tro på at det blir godt samarbeid i gruppa nå i tiden fremover?

– Ja det tror jeg. Ellers ville jeg også ha stilt min plass til disposisjon.

Asle Schrøder, Anna Kuoljok og Hugo Kalstad

Hugo Kalstad (fra høyre) og Anna Kuoljok er de samiske representantene. Her sammen med ordfører i Steigen, Asle Schrøder.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Tillit

Og tillit ser ut til å kunne være nøkkelen for å lykkes med arbeidet som pågår.

– Det som kommer fram er mistillit til det offentlige. Man har ikke tillit til at de samiske stemmene blir hørt, og man er skeptisk til storsamfunnet, sier Kalstad.

Arbeidsgruppas leder, Rolf Steffensen, uttrykker stor forståelse.

– Jeg beklager at den informasjon som skulle vært gitt ikke ble gitt. Dette er et vanskelig tema fordi vi har et stort bakteppe der likeverd ikke er selvsagt. Jeg beklager at jeg ikke har sett dette tidligere.

Sven-Roald Nystø

Forskningsleder ved Árran lulesamisk senter, Sven-Roald Nystø, er den som fra Árrans side har ansvaret for å utarbeide kunnskapsgrunnlaget.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Vi er enige om at vi skal ta oss sakte frem, informere bredt og åpent, og være en åpen arbeidsgruppe.

Ferdig til høsten

Gruppa gir nå klarsignal til det lulesamiske senteret Árran om å sette i gang arbeidet med å få på plass et kunnskapsgrunnlag, etter at de tidligere i år fikk 180.000 kroner fra Sametinget til arbeidet.

– Målet er at vi skal ha første utkast klar til 15. juni, og det endelige kunnskapsgrunnlaget skal være ferdig før de nye kommunestyrene trer i kraft, avslutter Steffensen.

Sametingsrådet jobber nå med å utnevne en tredje representant etter at Lars Filip Paulsen valgte å trekke seg.