Vil fornye reindrifta

Arbeiderpartiets stortingsgruppe er ikke fornøyd med dagens reindriftspolitikk. Derfor oppretter partiet et eget utvalg som har som mål å fornye næringen mot år 2050.

Arbeiderpartiets reindriftsutvalg
Foto: Svein Dybing

Hvis reindriftsnæringen skal bestå som næring, må reindriftspolitikken endres og næringen må fornyes. Det mener lederen for det nyoppnevnte utvalget, Mariann Wollmann Magga. Utvalgets mandat er å utarbeide tiltak som partiets stortingsgruppe skal bruke som grunnlag for eventuelle stortingsvedtak om reindrifta.

Beite og rovdyr

De viktigste områdene utvalget vil se på nå, er beiteforholdene og rovdyrproblemene i enkelte reindriftsområder.

– Næringens fremtid er knyttet til beitegrunnlagene og rovdyrtilpasning i enkelte områder, som for eksempel det sørsamiske området, sier Magga.

Mariann Wollmann Magga

Mariann Wollmann Magga mener tiden er inne for å fornye reindriftspolitikken.

Foto: Thor Werner Thrane / NRK

Utvalget vil også på sikt vurdere Sametingets rolle overfor reindrifta. Mariann Wollmann Magga sier at utvalgets arbeid har stor betydning for reindriftsnæringen, da den skal utforme tiltak direkte til Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

I tillegg til Mariann Wollmann Magga består utvalget av stortingsrepresentant og tidligere justisminister Knut Storberget, stortingsrepresentant Åsmund Aukrust, og sametingsrepresentantene Johan Vasara og Inga-Lill Sundset. Knut Storberget var med i arbeidet med Finnmarksloven for Arbeiderpartiet.