Ára heaitá čuojaheamis

Musihkkajoavku Ára lea mearridan heaittihit joavkku. Stockholmmas doalai joavku gaskavahku iežaset maŋimuš konseartta. Sii leat čuojahan logi jagi ja almmuhan golbma skearru. Simon Issát Marainen lea leamas joavkku njunušolmmoš. Dan čállá Sveriges radio.