Aps sametingsgruppe: – Håpløst å vente opp mot 14 dager på valgresultat

Arbeiderpartiets sametingsgruppe vil redusere ventetiden på valgresultatet, og de mener elektronisk stemmegivning må være på plass allerede til neste sametingsvalg om to år.

Arbeiderpartiets sametingsgruppe 2013-2017

Arbeiderpartiets sametingsgruppe 2013-2017

Foto: Åse Pulk/NRK

Sametinget gjorde i 2013 et vedtak om innføring av mulighet for elektronisk stemmegivning ved sametingsvalg.

Arbeiderpartiets sametingsgruppe har sendt skriftlig spørsmål til sametingsrådet om hva de har gjort videre med saken som er vedtatt i 2013 og de ønsker en orientering om hvilket svar sametingsrådet har fått fra departementet.

Vil ha valgresultatet raskt

Parlamentarisk leder for Arbeiderpartiets sametingsgruppe Vibeke Larsen mener at noe må gjøres slik at man får valgresultatet raskere.

– Plenum har allerede i 2013 vedtatt at man ønsker elektronisk stemmegivning for å blant annet redusere ventetiden på valgresultatet. Vi har jo hatt opp mot 14 dagers ventetid for å få vite hvem som er valgt inn på Sametinget. Det er håpløst i 2015.

– Får valgdeltakelsen opp

Larsen mener også at elektronisk stemmegivning ville vært en ideell løsning for de av velgerne som bor i kommuner med under 30 i valgmanntallet, og som ikke har anledning til å avgi stemme på valgdagen.

– I dag må de forhåndsstemme hvis de skal stemmet til sametingsvalget. Det betyr at mange av dem rett og slett ikke stemmer til sametingsvalget fordi de ikke får stemt valgdagen, så de har en veldig lav valgdeltakelse i de kommunene der det er under 30 manntallsførte. Elektronisk stemmegivning kan få valgdeltakelsen opp igjen.

Elektronisk stemmegivning i valglokalet

Sametingsgruppa er orientert om at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har besluttet at forsøk med stemmegivning over internett ikke skal videreføres, begrunnet med at prinsippet om hemmelige valg ikke ivaretas i tilstrekkelig grad.

– Det kan man forstå, fordi da kan man ikke kontrollere om valget som er gjort er helt og holdent frivillig. Men vi tenker at man kunne hatt elektronisk stemmegivning i valglokalet, og på den måten fått opp resultatet samtidig som man får opp stortingsresultatet.

Larsen mener at det skal være mulig å få til allerede til neste valg i 2017.

– Det skal ikke være så veldig vanskelig. Vi har to år på oss til å få ordnet med kommunal- og moderniseringsdepartementet om at vi får rigget opp elektroniske muligheter i valglokalet, så folk får mulighet til å stemme på valgdagen. Det tror jeg kan være med på å løfte sametingsvalget.

Runar Myrnes Balto

Politisk rådgiver for sametingsrådet Runar Myrnes Balto

Foto: John Arne Hovstad Balto / Privat

– Ministeren avviste ønsket

Sametingsrådet ønsker i likhet med et enstemmig Sameting at det innføres elektronisk stemmegivning for Sametingsvalget, fordi det tar for lang tid å få et valgresultat. Men gjennomføringen av valget er det Kommunal- og moderniseringsdepartementet som forvalter.

– Rådet tok opp elektronisk stemmegivning ved sametingsvalget med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i juni 2015, i forbindelse med halvårig møte mellom rådet og ministeren. Ønsket ble dessverre avvist fra ministerens side. Hvorfor må nesten departementet svare for, uttaler politisk rådgiver for sametingsrådet Runar Myrnes Balto.

Sametingsrådet synes det er synd at departementet ikke viderefører forsøksordningen, og har ut fra ministerens klare svar vurdert at man ikke vil få til endringer til valget i 2017.

– Vi får fortsette å arbeide for at ordningen blir bedre frem mot valget i 2021, sier Myrnes Balto.

Hør sak på samisk i nyhetsprogrammet Sáhka Váibmosis på radio kl. 16.