APs presidentkandidat – Modererer synet på gruvedrift

Ronny Wilhelmsen åpner for å gå imot gruvedriften om han blir valgt som sametingspresident.

Ronny Wilhelmsen

PRESIDENTKANDIDAT: AP's sametingspresidentkandidat Ronny Wilhelmsen åpner for å gå imot gruvedrift.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Ronny Wilhelmsen sametingspresidentkandidat fra Arbeiderpartiet har vært en sterk og bestemt tilhenger av Nussirs planlagte kobbergruve i Repparfjorden.

Nå åpner han for å gå imot gruvedriften om han blir valgt som sametingspresident.

– Hvis det er nødvendig og prosedyrer ikke er fulgt, blir vi nødt å gå imot gruvedriften, forteller Wilhelmsen.

Wilhelmsen legger til at det er oppnådd enighet om at i mineralsaker så skal man forholde seg til folkeretten og ILO-kommisjon 169.

Denne kommisjonen går blant annet ut på å verne om samiske interesser.

– Jeg ønsker dialog og at de tingene ovenfor skal være i orden, det har ikke kommet godt nok fram i media tidligere, forteller Wilhelmsen.

Reagerer på utydelig mening

Førstekandidat for NSR Silje Karine Muotka reagerer på Wilhelmsens seneste uttalelser om gruvedrift for Nussir.

Silje Karine Muotka Sámedikkis

PRESIDENTKANDIDAT: NSR's sametingspresidentkandidat Silje Karine Muotka ønsker mer konkrete syn på store og prinsipielle saker.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Hun mener det er viktig at sentralpolitikere og i hvert fall sametingspresidentkandidater er konkrete i deres syn på slike store og prinsipielle saker, slik som Nussir saken.

Nussir saken bryter klart med både folkeretten og ILO-kommisjonen mener Muotka og hun sier det er vanskelig å tyde på hvor Wilhelmsen og Ap står i forhold til denne saken.

– Jeg forventer at Arbeiderpartiets sametingspresidentkandidat klarner sitt personlige syn på saken og følger det fremover, sier Silje Karine Muotka.

Wilhelmsen svarer på kritikken

Wilhelmsen forteller at i denne saken så har regjeringen overlatt til tiltakshaver Nussir og rettighetshaver i dette tilfellet reindriften, om å forhandle frem en avtale.

Ronny Wilhelmsen på Sametingets talerstol

SVARER PÅ KRITIKKEN: Ronny Wilhelmsen forteller at saken bryter med folkeretten og at Ap ikke kan støtte gruvedriften før dette er ordnet opp i.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Dette mener Ap strider mot folkeretten, og gjør at de ikke kan støtte saken før tingene er ordnet opp i.

– Så sånn som saken står nå kan vi ikke støtte saken, forteller Wilhelmsen.

Finnmarkinger er mot gruvedrift

En ny undersøkelse viser til at flertallet i Finnmark er imot gruvedrift prosjektet i Kvalsund.

Silje Karine Muotka opplyser i tillegg at under et sametingsmøte har flertallet på møtet sagt at Sametinget ikke kan godta Nussir prosjektet.

– Det vil da være viktig å følge denne meningen siden prosjektet har så store konsekvenser for både lokale sjøsamer og reindriftssamer i området, mener Muotka.

Korte nyheter

 • Beardu ii gáibit sáhku Sárevuomis

  Beardu gielda bisseha buot áššiid Sárevuomi čearu vuostá ja dáhttu soabadit čearu badjeolbmuiguin, dieđiha Nye Troms. Gielda áigu máksit buot goluid mat čearus ležžet leamaš Álttesjávrri guođohanbarttaid riiddus. Ášši mearreduvvui Bearddu gielddastivrras gaskavahku ja loktejuvvui dohko maŋŋá Alimusrievtti duomu mii celkkii ahte Ruoŧa beale badjeolbmuin lea guođohanvuoigatvuohta Norgga bealde.

  Altevatn beitekonflikt
  Foto: Lisa Rypeng / NRK
 • Ođđa njuovahat rahppon

  Kárášjogas rahppui gaskavahku ođđa njuovahat man namma lea "Min Njuovahat". Njuovahaga stivrralahttu Lasse Johnsen Kvernmo dadjá ahte njuovahat dálvvis bastá njuovvat 40 000 bohcco. Njuovahagas lea šiehtadus Rema 1000 fitnodagain vuovdit bohccobierggu sin gávppiid bokte.

  Nytt slakteri åpnes i Karasjok. Trond Morten Helgesen, fra innkjjøp og kategoriavdelingen i Rema 1000 og styremedlem Lasse Johnsen Kvernmo i Min Njuovahat
  Foto: Mathis Wilhelmsen / NRK
 • Biibbaljorgaleaddjái Gonagasa ánsu

  Bearjadaga geigejuvvo Britti Rajalai Gonagasa ánsumedállja su áŋgiris sámegiel biibbaljorgaleami ovddas. Son bargagođii prošeavttain 1980-logu loahpageahčen ja lea bargan jorgaleaddjin dan rájes gitta dassái go Biibala ođđa testameanta almmuhuvvui 2019:s.

  Britt Rajala
  Foto: Johan Mathis Gaup / Bibelselskapet