NRK Meny
Normal

APs presidentkandidat – Modererer synet på gruvedrift

Ronny Wilhelmsen åpner for å gå imot gruvedriften om han blir valgt som sametingspresident.

Ronny Wilhelmsen

PRESIDENTKANDIDAT: AP's sametingspresidentkandidat Ronny Wilhelmsen åpner for å gå imot gruvedrift.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Ronny Wilhelmsen sametingspresidentkandidat fra Arbeiderpartiet har vært en sterk og bestemt tilhenger av Nussirs planlagte kobbergruve i Repparfjorden.

Nå åpner han for å gå imot gruvedriften om han blir valgt som sametingspresident.

– Hvis det er nødvendig og prosedyrer ikke er fulgt, blir vi nødt å gå imot gruvedriften, forteller Wilhelmsen.

Wilhelmsen legger til at det er oppnådd enighet om at i mineralsaker så skal man forholde seg til folkeretten og ILO-kommisjon 169.

Denne kommisjonen går blant annet ut på å verne om samiske interesser.

– Jeg ønsker dialog og at de tingene ovenfor skal være i orden, det har ikke kommet godt nok fram i media tidligere, forteller Wilhelmsen.

Reagerer på utydelig mening

Førstekandidat for NSR Silje Karine Muotka reagerer på Wilhelmsens seneste uttalelser om gruvedrift for Nussir.

Silje Karine Muotka Sámedikkis

PRESIDENTKANDIDAT: NSR's sametingspresidentkandidat Silje Karine Muotka ønsker mer konkrete syn på store og prinsipielle saker.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Hun mener det er viktig at sentralpolitikere og i hvert fall sametingspresidentkandidater er konkrete i deres syn på slike store og prinsipielle saker, slik som Nussir saken.

Nussir saken bryter klart med både folkeretten og ILO-kommisjonen mener Muotka og hun sier det er vanskelig å tyde på hvor Wilhelmsen og Ap står i forhold til denne saken.

– Jeg forventer at Arbeiderpartiets sametingspresidentkandidat klarner sitt personlige syn på saken og følger det fremover, sier Silje Karine Muotka.

Wilhelmsen svarer på kritikken

Wilhelmsen forteller at i denne saken så har regjeringen overlatt til tiltakshaver Nussir og rettighetshaver i dette tilfellet reindriften, om å forhandle frem en avtale.

Ronny Wilhelmsen på Sametingets talerstol

SVARER PÅ KRITIKKEN: Ronny Wilhelmsen forteller at saken bryter med folkeretten og at Ap ikke kan støtte gruvedriften før dette er ordnet opp i.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Dette mener Ap strider mot folkeretten, og gjør at de ikke kan støtte saken før tingene er ordnet opp i.

– Så sånn som saken står nå kan vi ikke støtte saken, forteller Wilhelmsen.

Finnmarkinger er mot gruvedrift

En ny undersøkelse viser til at flertallet i Finnmark er imot gruvedrift prosjektet i Kvalsund.

Silje Karine Muotka opplyser i tillegg at under et sametingsmøte har flertallet på møtet sagt at Sametinget ikke kan godta Nussir prosjektet.

– Det vil da være viktig å følge denne meningen siden prosjektet har så store konsekvenser for både lokale sjøsamer og reindriftssamer i området, mener Muotka.