Hopp til innhold

Ap-Helga vil vente med vindkraft-svar

Selv om 70 prosent av tanaværingene sier nei til vindkraft, vil Aps ordførerkandidat vente med sitt svar.

Jon Erland Balto, Solbjørg Ravna ja Helga Pedersen

DEBATT: John Erland Balto (f.v.), Solbjørg Ravna og Helga Pedersen i studio.

Foto: Maret Biret Sara Oskal / NRK

CO₂ i atmosfæren
423,3 ppm
1,5-gradersmålet
+1,06 °C
Les mer  om klima

– Vi tror at vårt svar står seg best når vi har hatt en bred prosess som involverer hele befolkningen i Tana, sier Helga Pedersen.

Den tidligere nestlederen i Arbeiderpartiet og statsråden vil vente på en konsekvensutredning. Spørsmålet er om Tana kommune skal si ja eller nei til planene om vindkraftverk på vidda.

Selskapet Grenselandet AS vil bygge mellom 100 og 267 vindmøller på grensen mellom Tana og Lebesby kommuner.

Under en valgdebatt i NRK Sápmi hvor Ap, Høyre, Sp og Samelista møttes, skapte saken mest temperatur i studio. Lenke til debatten nederst i artikkelen.

Sier nei allerede nå

– Jeg er imot planene. Utbyggingen krever svært store arealer til vindkraftverkene og veier fram til samtlige av disse. Veiene skal være åpne hele tiden, og det vil være mye trafikk der, sier Ellen Kristina Saba.

Hun er Høyres ordførerkandidat.

Saba synes også det er underlig at utbyggerne blant annet vil få kjøre året rundt i området.

– Samtidig må lokalbefolkningen vente til juli før man kjøre der. En utbygging av omlag 260 vindkraftverk vil gå utover folkets bruk av området, sier hun.

Ellen Kristiana Saba Høyre

HØYRE-NEI: Ellen Kristina Saba.

Foto: Maret Biret Sara Oskal / NRK

Både Senterpartiets ordførerkandidat John Erland Balto og listekandidat Solbjørg Ravna for Samelista er imot en vindkraftanlegg.

– Vi kommer til å jobbe for at det ikke blir noen utbygging. Samtidig registrerer jeg at Arbeiderpartiet ikke sier noe om de er for eller imot nå rett før valget, sier Balto.

– For oss er det helt uaktuelt å støtte vindkraftverk i Rásttegáisá-området. Dette vil gå utover samiske næringer, samiske områder og dyre- og fuglelivet, sier Ravna.

I en undersøkelse Sentio Research Norge har gjort for NRK svarer 70 prosent av de spurte i Tana nei til vindkraft. 15 prosent er for, mens 15 prosent ikke vet.

– Alle var enige om en utredning

Helga Pedersen har forståelse for skepsisen mot vindkraftutbyggingen.

Samtidig understreker hun enigheten i kommunestyret for halvannet år siden om en konsekvensutredning.

– Alle partier rundt dette bordet sa at man ville ha det, og at man ikke skulle ta stilling til saken før man hadde alle fakta på bordet. Ap kommer til å forholde seg til denne prosessen, sier hun.

Høyres Ellen Kristina Saba mener det er unødvendig å vente på en konskvensutredning.

– Vi vet jo hva det vil bety å få et omfattende veinett på vidda, og hvis ikke det er store nok konsekvenser, så vet ikke jeg, sier Saba.

Helga Pedersen minnet også om at det ikke er Tana kommune som bestemmer om det blir vindkraftanlegg i området, men staten ved Norges vassdrags- og energidirektorat.

– Vi må også huske på at Tana har en liten andel av de planlagte vindkraftverkene. På Lebesby-siden er de veldig for. Hvis Ap i Tana hadde sagt nei nå, ville vi også ha meldt oss ut av den videre prosessen. Vi kommer til å ha medlemsmøte som til syvende og sist skal ta stilling til hvordan vi skal forholde oss i kommunestyret, sier Pedersen.

Pedersen sier hun tilhører fløyen i Ap som litt mer skeptisk til vindkraft-utbygging. Sittende ordfører Frank Martin Ingilæ (Ap) har gitt uttrykk for at han er positiv til vindkraft.

Samtlige lister i Tana kommune var invitert til debatten, men bare Ap, Høyre, Senterpartiet og Samelista stilte.

 • Hør debatten:
  Dás sáhtát gullat olles válgadigáštallama Deanus. Mielde leat Jon Erland Balto (Gb), Ellen Kristina Saba (Ob), Solbjørg Ravna (DSL) ja Helga Pedersen (Bb).

  Dás sáhtát gullat olles válgadigáštallama Deanus. Mielde leat Jon Erland Balto (Gb), Ellen Kristina Saba (Ob), Solbjørg Ravna (DSL) ja Helga Pedersen (Bb).

Korte nyheter

 • Čieža ođđa sámi filmma ožžot doarjaga

  Animašuvdnafilbma, musihkka, dokumentárafilbma ja njeallje oanehis filmma ožžot dál Sámi filbmainstituhtas (ISFI) buvttadandoarjaga oktiibuot 2,3 miljon kruvnnu.

  – Eai goassige ovdal leat buvttaduvvon nu ollu sámi guhkesfilmmat go dál, dadjá Anne Lajla Utsi, ISFI bagadalli.

  Dan dieđiha SVT Sápmi.

  Anne Lajla Utsi
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Jobber for steril oppdrettstorsk

  Selskapet Norcod har innført et nytt lysstyringssystem for å påvirke kjønnsmodningen til torsken, og vil begynne å holde hann- og hunnfisk fra hverandre.

  Det skriver Fiskeribladet.

  – I fremtiden, i det lange løp, ser vi på steril torsk. Det kan løse alle problemer med kjønnsmodning. Vi jobber med steril torsk, sier administrerende direktør Christian Riber til Fiskeribladet.

  I slutten av februar fikk Norcod pålegg om utslakting av torsk i til sammen fem merder på tre lokaliteter etter tidligere funn av gytemoden oppdrettstorsk i Meløy.

  I april ble Norcod pålagt å slakte ytterlige to merder.

  Alle nøtene er nå tømt for fisk og skal inspiseres av Fiskeridirektoratet. Selskapet håper å ha en konklusjon innen utgangen av juni.

  Torsk ved Havlandet Marin Yngel i Florø
  Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK
 • Báhccavuonas biila ribahan badjel geainnu

  Politiijat leat ožžon dieđu johtolatlihkohisvuođas Sagelvvatnet guovllus Báhccavuona suohkanis.

  Personbiila másii kontrolla, ribahii badjel geainnu ja gopmánii.

  Politiijaid operašuvdnajođiheaddji, Karl Erik Thomassen, lohká ahte okta rávisolmmoš ja golbma máná vuollel 16 jagi ledje lihkohisvuođas.

  – Ii oktage leat duođalaččat roasmmehuvvan, dadjá son NRK:i.

  Go heahteossodagat bohte báikái, de ledje báikkálaččat váldán vára olbmuin geat ledje biillas.

  Politiijain ii leat várohus ahte biilavuoddji lea leamaš vuoddján biilla juhkanvuođas, muhto lohket leat menddo árrat vuos lohkat mii lea rievttimielde dáhpáhuvvan.

  – Fertet vuos gullat biilavuoddji čilgehusa ja jus vejolaš, earáin maiddái.