Hopp til innhold

Pek for samisk stedsnavn

Samisk språksenter i Tromsø lanserer gratisappen «iSikte - Sápmi» hvor du kan lære deg samiske stedsnavn mens du ferdes i naturen.

Bilde

SAMISKE NAVN: Hva er navnet på fjellet du kan se i det fjerne? Hva heter sjøene du ser foran deg? Pek dit og svaret kommer på skjermen.

Foto: Skjermdump

– Vi ønsker nå å ta inn alle samiske stedsnavn i hele Norge, sier leder Niklas Labba i Gáisi giellaguovddáš/Gáisi språksenter i Tromsø.

Nicklas Labba

Niklas Labba.

Foto: NRK

Senteret arbeider med samisk språk og kulturformidling og har i en tid arbeidet med et prosjekt som skal formilde og øke kunnskapen om samiske stedsnavn, og samenes tradisjonelle bruk av naturen.

Språksenteret har derfor utviklet en applikasjon for smarttelefoner og nettbrett som kan brukes ute i naturen.

Samiske stedsnavn er nå samlet inn i Tromsø kommune via Statens kartverk. Gáisi tar nå sikte på å samle inn og digitalisere samiske stedsnavn fra hele Norge, og at de kan brukes av tur- og språkinteresserte.

Språksenteret har utviklet appen i samarbeid med et teknologiselskap som lager tilsvarende løsninger for hele Norge på norsk.

Tradisjonell kunnskap og ny teknologi

Fylkesråd i Troms Mariam Rapp har bevilget kr. 375.120 til prosjektet som hun fullroser:

– Tenk å lære seg samiske stedsnavn samtidig som man går på tur. Her i nord er mange av de norske navnene på fjell og steder fornorsket fra sitt opprinnelige samiske navn til et navn som ikke betyr noe. Som eksempelvis Hjemmeluft i Alta.

Mariam Rapp (KrF)

Mariam Rapp.

Foto: NRK

– De samiske stedsnavnene kan fortelle oss mye om hvordan samene brukte naturen. Navnene har ofte mange flere detaljer, som kan være viktig å kunne for å vite mer om stedet man ferdes i, sier hun.

God beskrivelse

Appen for iPhone, iPod touch og iPad tilgjengeliggjør ny dimensjon av en felles natur - den samiske dimensjonen. De samiske stedsnavnene inneholder en god beskrivelse av naturen og naturbruken og utgjør en vesentlig del av den lokale tradisjonelle kunnskapen, mener språksenteret.

«iSikte - Sápmi» bevarer de samiske stedsnavnene samtidig som den overfører kunnskapen om dem til barn og unge via ny og moderne teknologi, mener Rapp.

– Dette er et meget godt steg mot et lokalsamfunn der det samiske og det norske er mer likestilt, sier fylkesråden.

Mobilt og moderne

Ideen til appen oppsto etter at det kommunale språksenteret fikk språkrøkt-midler fra Sametinget.

– Vi ser at en database er ubrukelig om ikke den kan være mobil - altså at folk kan ta den med seg - og om den ikke er tilpasset dagens teknologi. Dette er en kostnadseffektiv løsning for å tilgjengeliggjøre samisk språk til en bred allmennhet, sier leder Niklas Labba i Gáisi.

Stedsnavnene for resten av landet er planlagt innlagt på nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.

Korte nyheter

 • Golbma guovžža báhččon Trøndelágas

  Davvi-Trøndelagas Lijres bážii almmái guovžža guvttiin čivggain sotnabeaivve. Almmái čuoččuhii guovžžaid fallehan misiid ja son almmuhii ieš bolesiidda, ahte lea šaddan báhčit. Boles lea dutkagoahtán ášši. -Ášši oktavuođas lea okta balahuvvon olmmoš, dieđiha bolesadvokáhta Ole Andreas Aftret preassadieđáhusas.
  Luondduvalljodatlága mielde oažžu goddit spire, jos dat falleha bohccuid. -Sii leat dutkagoahtán leago ná geavvan ja árvvoštallet ášši dan vuođul, dadjá Aftret.

 • Barentsčállingottis ain doaibma

  Barentsčállingotti galggašii heaittihit go oktasašbargu lea nohkan ja das eai leat šat dat doaimmat mat leamašan, dan, oaivvilda Nordlys-áviisa politihkalaš redaktevra Skjalg Fjellheim. -Dáid Ruošša ja Norgga oktasašbargui oaivvilduvvon ruđaid sáhttá baicce eará doaimmaide geavahit, oaivvilda Fjellheim. Suinna ii leat ovtta oaivilis čállingotti jođiheaddji Lars Georg Fordal. - Vaikko vel soahti Ukrainas lea bissehan buot politihkkalaš ja almmolaš oktasašbarggu Ruoššain de Barentsčállingottis lea ain doaibma, dadjá Fordal.

  Leder for Barentssekretariatet Lars Georg Fordal
  Foto: Morten Jentoft, NRK
 • Thunberg skeŋkii 30 000 euro Sámi nuoraide

  Ruoŧŧelaš birasaktivista Greta Thunberg skeŋkii Suoma Sámi Nuoraid searvái 30 000 euro dálkkádatbargui. Thunberg oaččui 30 000 ( sullii 312 000 Nok) Maailmanmuttajat-bálkkašumi Niemi Palvelut Oy fitnodagas dálkkádatbarggus ovddas ja dán son attii skeaŋkan Sámi Nuoraid searvái mii ávvudii 30 jagis vahkuloahpas. Thunberg mearridii skeŋket bálkkašumis nuoraid searvái go leat buori barggu bargan dálkkádatrievdademiid oktavuođas.

  –Eamiálbmogat dovdet ja gillájit dálkkádatrievdademiid váikkuhusain ovddimus ja maiddái eastadit dálkkádatrievdademiid. Danne investeren sin bargui ja árbedihtui lea seamma go dálkkádaga suodjaleapmi, dajai Thunberg videosártnistis.
  -Sii barget boahttevuođa ovdii go barget dálkkádatbargguin ja dál sii besset eanet oassálastit dálkkádatságastallamiidda, dadjá Suoma Sámi Nuoraid searvvi ságadoalli Petra Laiti, čállá YLE Sápmi.

  Greta Thunberg var med på pressekonferansen via Zoom.
  Foto: WHO