Hopp til innhold

Åpningsdato atter en gang utsatt

Det østsamiske praktbygget til 42 millioner kroner som sto ferdig allerede for fem år siden, kan trolig ikke åpnes før tidligst sommeren 2005.

Østsamisk museum

Dørene til Østsamisk Museum er fortsatt stengt for publikum. – Dette er en skandale, sier sametingsråd Henrik Olsen til VG.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Konkurs, vannlekkasje og et uregjerlig klimaanlegg har gjort museumsprosjektet i Neiden i Øst-Finnmark til en kraftig hodepine både for de ansatte og Statsbygg.

– Mareritt er kanskje ikke riktig ord, men vi skulle gjerne ha overlevert bygget raskere uten feil, sier avdelingsdirektør Geir Jensen i Statsbygg til VG .

Stadig nye løfter

Men det er ikke førte gang at Statsbygg har måttet beklage fremdriften for prosjektet.

Det har heller ikke manglet på løfter for bygget som etter planen skulle avspeile østsamisk kultur og identitet og utvikle en helhetlig forståelse i et moderne museumsanlegg.

De første løftene startet allerede i august 2007 da grunnsteinen ble lagt av daværende arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen (Ap). Bygget skulle ferdigstilles til sommeren 2008 med offisiell åpning våren 2009.

Men slik har det altså ikke gått. Selv om bygget sto ferdig i 2009, har den offisielle åpningen blitt utsatt fra år til år.

– Uforsvarlig

Henrik Olsen

Sametingsråd Henrik Olsen er bekymret for manglende fremdrift i prosjektet Østsamisk Museum.

Foto: Harrieth Aira / NRK

Det har heller ikke manglet på besøk fra fagfolk fra Statsbygg og andre ansvarlige. Det siste besøket skjedde i juni i år. Atter en gang kom et nytt løfte: Ferdigstillelsen ble forespeilet til sommeren.

Lekkasjer i taket og dårlig inneklimaanlegg har vært de siste hindrene på den lange og humpete veien for praktbygget.

– Det vil være uforsvarlig å huse gamle museumsgjenstander her så lenge dette ikke er reparert, var beskjeden fra ansatte og styreledelsen da Statsbygg var på befaring.

– Skandale

Men problemene synes ikke å ta ende. Ifølge VG må den offisielle åpningen fortsatt vente på seg.

– Skandale er dekkende beskrivelse for prosjektet, sier sametingsråd Henrik Olsen til VG.

Korte nyheter

 • Vihtta jagi leat bargan – dál lea raporta gárvvis

  Otne geigejuvvo raporta mainna duohtavuođa- ja soabadankommišuvdna leat bargan vihtta jagi Stuorradiggái.

  Sii leat guorahallan mat váikkuhusat leat ilbman dáruiduhttima maŋŋá.

  Raporta, mii galgá leat váile 700 siiddu, sisttisdoallá sihke historjjá, duogáža ja evttohusaid doaibmabijuide mat sáhttet váikkuhit soabadeapmái Norgga stáhta ja minoritehtaid gaskka.

  Raporta galgá lohkkot váldolávddis Nasjonalteateris. Lea várrejuvvon sullii 37 tiimmu lohkamii, ja dan sáhtát čuovvut NRK Sámi ovdasiiddus.

  Sannhets- og forsoningskommisjonen.
  Foto: Torgeir Varsi / NRK
 • Etter fem års arbeid er rapporten klar

  I dag overrekkes rapporten som sannhets- og forsoningskommisjonen har jobbet med i fem år.

  De har undersøkt konsekvensene av fornorskingspolitikken som norske myndigheter førte mot nasjonale minoriteter.

  Rapporten, som er på drøye 700 sider, inneholder både historie, bakgrunn for fornorskinga samt forslag til tiltak som kan bidra til forsoning mellom den norske staten og nasjonale minoriteter.

  Rapporten skal også leses høyt fra hovedscenen på Nasjonalteatret. Lesingen, som er anslått å vare i ca. 37 timer, strømmes direkte på NRK Sápmis forside.

  Sannhets- og forsoningskommisjonen.
  Foto: Torgeir Varsi / NRK
 • Fovse 600 beaivvi fuomášupmi

  Ii leat dušše Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna raporta masa sápmelaččat ráhkkanit Oslos.

  Fargga 100 beaivve áigge de muhtin nuorat fuomášuhtte Fovse-ášši olu miellačájehemiiguin Norgga oaivegávpogis. Dál plánejit ođđa akšuvnnaid.

  Moadde nuora ledje njunnošis álggaheamen visot dalle guovvamánus. Oslos leat fas ráhkkaneamen Fovse-miellačájehemiide, go lávvardaga lea 600 beaivve dan rájes go Alimusrievtti duopmu celkui olmmošrihkkuma hárrái.

  Deaivvaimet Mihkkal Hætta Oslos, okta gii lei mielde akšuvnna álggaheamen 100 beaivve áigge.

  Gula dás maid muitala:

  Ii leat dušše Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna raporta masa sápmelaččat ráhkkanit Oslos. Šaddet ođđa Fovsen akšuvnnat.