Åpner møteplass for barn

Kvitsanden barnehage i Røros åpner en lavvo for barn.

Praake barnehage på Røros
Foto: Tone Iversen / NRK

I dag inviteres foreldre og barn til å åpne en lavvo som er innredet med samiske gjenstander.

Med hjelp fra Sametinget åpner Kvitsanden barnehage en ny møteplass for de samiske barna i Røros.

– Dette blir en arena for de samiske barna, samt de andre barna i barnehagen. Det er en måte å knytte kulturene på, sier styreleder Unni Sandnes.

Kvitsanden er den barnehagen på Røros som har et sørsamisk språktilbud. De samarbeider med språksenteret Aajege om å gi barn med sørsamisk bakgrunn kjennskap til språk og kultur.

Per dags dato er det seks barn som mottar tilbudet hvor barnehagen satser på å lære barna samiske rim og regler, sanger og ord.