NRK Meny
Normal

Ap-ledere ønsker kamp om toppvervene

Lederne i Aps forumsstyrer ønsker diskusjon om president- og visepresidentvervene. Flere navn enn Olli og Balto etterlyses.

Sametingsrådet

Aps nåværende toppledelse i Sametinget

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Arbeiderpartiet har et eget forumsstyre i hver av de sju valgkretsene ved sametingsvalget.

Hittil har bare et av styrene foreslått sin listetopp som visepresidentkandidat.

Men flere av forumsstyrene vurderer nå å fremme forslag på president- og visepresidentkandidater.

Jønsson som presidentkandidat

– Det bør ikke være en selvfølge at toppvervene i samepolitikken skal tilfalle representanter fra Finnmark, sier John Kappfjell.

Han er forumsleder i sørsamiske valgkrets.

Sten Jønsson (Ap)

Sten Jønsson

Foto: Eilif Aslaksen/NRK Sámi Radio

Kappfjell sier at de i forumsstyret nå vil diskutere om de skal fremme sin egen listetopp Sten Jønsson som presidentkandidat.

HØR: John Kappfjell

– Jeg mener han har tilegnet seg dyktighet og kunnskaper som politiker og kan bekle vervet som president, sier Kappfjell.

Selv er han ikke fremmed for å foreslå Jønsson som presidentkandidat.

Balto kan bekle presidentvervet

Forumsleder i Østre valgkrets, Per-Ivar Henriksen sier at de har foreslått sin egen listetopp, Marianne Balto som visepresidentkandidat, men at de ikke avviser muligheten for at Balto også kan bli presidentkandidat.

HØR: Per Ivar Henriksen

Marianne Balto

Marianne Balto

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Vi har foreslått henne som visepresidentkandidat fordi hun har gjort en veldig god jobb i den posisjonen nå, sier Henriksen.

Forumsstyret har ikke foreslått noen som presidentkandidat og det begrunner Henriksen slik:

– Vi lar partiets samepolitiske konferansen velge presidentkandidat og hvis det på konferansen vises at Marianne Balto er ønsket til det vervet, så støtter vi selvfølgelig henne som presidentkandidat, sier Per Ivar Henriksen.

Men ikke Ørnebakk

Forumsleder i Gáisi valgkrets, Karin A. Karlsen er helt klar på at deres listetopp, Willy Ørnebakk ikke vil bli foreslått til noen av de to toppvervene.

Willy Ørnebakk (Ap)

Willy Ørnebakk

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Det kan jeg være veldig klar på at vår listetopp ikke er kandidat, men det er konferansen som velger disse to kandidatene, sier hun.

HØR: Karin A. Karlsen

Heller ikke i denne valgkretsen har forumsstyret behandlet spørsmålene om ledervervene, men dette skal skje på et styremøte før konferansen i Tromsø den første mars.

Olli og Balto

Tidligere forumsleder i Vesthavet valgkrets, Geir Johnsen sier at de ikke ser noen grunn til å endre på nåværende ledelse fordi de har gjort en veldig god jobb.

Egil Olli

Egil Olli

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

– Så lenge politikken blir ført som vi ønsker det, så er det samme hvordan den geografiske sammensettingen er, sier Johnsen.

Derfor vil ikke forumsstyret komme med noen forslag til president- og visepresidentkandidater.

HØR: Geir Johnsen

– Alle i rådet har gjort meget bra politisk jobb for Arbeiderpartiet og da skulle det ikke være noen grunner for et skifte, sier Johnsen.

Gaski en god kandidat

Jørn Are Gaski

Jørn Are Gaski.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

– Vår kandidat i Sør-Norge, er en meget god kandidat til en av toppvervene, sier valgkretsens Ap forumsleder Åse Niemi.

Styret skal ha et møte i forkant av konferansen i Tromsø, hvor det skal diskuteres om forumsstyret skal fremme forslag til president- og visepresidentkandidater.

HØR: Åse Niemi

– Jeg er åpen for å diskutere andre kandidater og er ikke fremmed for å vurdere vår egen listetopp, som er en meget dyktig politiker, sier Niemi.

– Ikke meg selv

– Som forumsleder kan jeg ikke foreslå vår listetopp fordi det er meg selv, ler Nordre valgkrets Ap forumsleder Hilde Nyvoll.

Hilde Anita Nyvoll

Hilde Anita Nyvoll.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

HØR: Hilde Nyvoll

Hun sier at styret skal behandle dette på et møte snarest, men hun vet ikke hva de andre medlemmene i forumstyret vil foreslå.

Hilde Nyvoll er rådsmedlem, og i går stemte hun og resten av Aps sametingsgruppe på at Egil Olli og Marianne Balto skal være partiets president- og visepresidentkandidater.

Dermed kan de andre i forumstyret be henne om å la være i å delta på et slikt møte.