Hopp til innhold

Stortingsrepresentant vil ha åpen høring snarest

Høyres Stortingsrepresentant Frank Bakke Jensen mener at det må til en åpen høring om reintallet i Finnmark.

Frank Bakke Jensen

Frank Bakke Jensen fra Høyre parti mener en åpen høring om reindriftsnæringa må komme fort.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Stortingsrepresentanten fra Finnmark mener at flere reindriftseiere må trekke seg ut av reindriftsnæringen. Derfor vil han at en åpen høring må komme snarest så man kan få kunnskap om reindrifta og reineierne, og finne hva de som går ut av næringen skal ta seg til.

– Jeg mener det er åpenbart at endel av aktørene må ut av næringa nu. Så det ene spørsmålet vil være om de som skal ut av næringa, hva skal dem gjøre, sier Bakke Jensen til NRK Sápmi.

– Skape trygghet

Stortingsrepresentanten mener det er viktig å gjøre en politisk og åpen undersøkelse, så de som eventuelt må ut av næringa kan se at det settes i gang tiltak som sikrer at de har noe å falle tilbake på.

– Det vil være med på å skape trygghet for de som kanskje ser at de må ut av næringa, og ser at det kommer ordninger som gjør at de kan gå inn i annen akitivitet.

– Skremmende

Et enstemmig Storting meldte at de støtter tvangstiltak i reindriftsnæringen, på grunn av at reindriftsutøvere ikke følger de bestemmelsene som myndighetene har satt. Dette er uttalelser fra fortvilte politikere mener Aili Keskitalo, fra NSR, som foreslår at Stortinget arrangerer en åpen høring i stedet.

– Jeg synes det er skremmende at det foreslås at folk skal tvinges til å slakte ned sin formue, sier Samtingspolitikeren Keskitalo som sitter i plan- og finanskomiteen i Sametinget.

– Jeg synes det virker som at de på Stortinget ikke helt
vet hva som har gått galt, og søker løsninger på dette, sier hun.

Gått mange år

Frank Bakke Jensen fra Høyre er enig med Keskitalo.

– En åpen høring vil være det beste, og det vil være med på å legge fakta på bordet, og med på å få frem teorier på hvordan dette skal løses, sier Bakke Jensen.

Høyremannen retter en pekefinger mot statsrådene, som ikke har gjort jobben sin i følge han.

– Det som er problemet nu er at vi har brukt veldig mange år. Vi står i en kritisk situasjon for næringa. Så den høringa bør komme fort, og at den er en naturlig del av prosessen. Jeg mener ærlig talt at her er det statsråder som ikke har gjort jobben sin, avslutter Bakke Jensen.

Hør saken:

Korte nyheter

 • Eanetlohku háliidivččii máttasámegiel nama Innlandet fylkkagildii

  Eanetlohku Innlandet fylkkagieldda fylkkalávdegotti politihkkáriin leat miehtemielas máttasámegiel nammii Sisdajve fylkkagieldda bálddalas namman.

  Dan čuvge Innlandet fylkkagieldda neahttasiiddustis.

  Ášši gieđahallo loahpalaččat fylkkadikki čoahkkimis dán mánu gaskkamuttos.

  Nammaárvalus lea sáddejuvvon gulaskuddamiidda geassemánus. Njeallje gulaskuddanevttohusa bohte:

  Innlandet – Sisdajve

  Innlandet fylke – Sisdajven fylhke

  Innlandet fylkeskommune – Sisdajven fylhketjïelte

  Innlandet fylkkagielddas ja Sámedikkis leat guokte ovttasbargosoahpamuša: váldosoahpamuš ja sierra soahpamuš kulturmuitogáhttemis.

  – Innlandet lea sámi fylka. Sámit leat min eamiálbmot. Sámedikki soahpamuša bokte lea fylkkagielda geatnegahtton ovddidit sámegiela, dadjá Mona Cicilie Stormoen (Bb).

  Les på norsk

  Produksjon av nye vegskilt for Innlandet fylke
 • Flertall for sørsamisk navn på Innlandet

  Flertallet av politikerne i fylkesutvalget i Innlandet fylkeskommune er positive til det sørsamiske navnet Sisdajve på Innlandet.

  Det opplyser Innlandet fylkeskommune på sin nettside.

  Saken skal endelig behandles i fylkestingsmøtet i midten av desember.

  Forslaget til navn ble sendt ut på høring i juni. Det kom inn fire høringsforslag, og alle støtter de framlagte forslagene, som er:

  Innlandet – Sisdajve

  Innlandet fylke – Sisdajven fylhke

  Innlandet fylkeskommune – Sisdajven fylhketjïelte

  Innlandet fylkeskommune og Sametinget har to samarbeidsavtaler: en overordnet avtale og en egen avtale om kulturminnevern.

  – Innlandet er et samisk fylke. Samene er urfolket vårt. Gjennom avtalen med Sametinget har fylkeskommunen forpliktet seg til å fremme samisk språk, sa Mona Cicilie Stormoen (Ap).

  Loga sámegillii

  Innlandet fylkeskommune
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK
 • Cuiggodit doaibmaplána veahkaváldima vuostá

  – Ii leat doarvái konkrehta, dadjá sihke opposišuvnna Vibeke Larsen (Nordkalottfolket) ja Ronny Wilhelmsen (Bargiid Bellodat).

  Bealli sámi nissoniin leat vásihan veahkaválddálašvuođa. Dat boahtá ovdan Saminor 2 dutkamis.

  Dál Sámediggi Norggas lea mearridan mo áigot eastadit veahkaválddálašvuođa boahtte guokte jagi.

  Otne mearriduvvoi makkár doaimmaid Sámediggi áigu dahkat ovddosguvlui ahte buoridit dili dáidda geat leat vásihan ja vásihit veahkaválddálašvuođa.

  Ráđđeláhttu Juhána Biera Biret Márjá čilge ná:

  – Das leat olles logi čuoggá, dan min doaibmaplánas. Dat sisttisdoallá visot diekkár movt galgá dustet iešguđet hástalusaid dan veahkaváldimis, dadjá son.

  Vaikko buot áirasat Sámedikkis leat ovtta oaivilis ahte veahkaválddálašvuođa ferte hehttet, de šattai gárra digáštallan go Sámediggi mearridii maid doaimmaid bidjala johtui.

  Opposišuvdnaáirasat Vibeke Larsen ja Ronny Wilhelmsen eaba lean duđavačča mearrádusain:

  – Mu mielas plánas ledje dievva ieščilgejeaddji áššit, ja unnán konkrehta doaimmat, dadjá Larsen (Nkf).

  – Min mielas ii lean doarvái konkrehta. Mat čužžot das eai sáhte mihttiduvvot, eai leat áigemearit goas diŋggat galget leat dáhkkon. Jus geahčat mo doaibmaplána galgá leat, de ii leat nie, dadjá Wilhelmsen NRK:ii.

  Eanetlogu bealis NSR áirras Maren Benedicte Nystad muitala ahte sii leat lasihan čuoggáid doaibmaplánii.

  – Mii leat earet eará bidjan olu fuomášumi dan easttadanbargui. Ahte ferte álgit árrat mánáid ja nuoraiguin. Mii leat maid bidjan fuomášumi ahte mii darbbašit eanet rabasvuođa, oainnat go dat sáhttá dan stigma, dan ášši birra, dahje daid tabuaid leat mielde eastadeamin vai soitát eambosat ožžot veahki, dadjá Nystad (NSR).

  Muhto Wilhelmsen oaivvilda ahte eanetlohku eai váldde vuhtii árvalusaid eará bellodagain.

  – In sáhte eará go šállošit go eai guldal opposišuvnna vai eanetlogu fitnet máŋga dehálaš áššiin sámi servodahkii. Nu go mun oainnán, de sii leat kompromissakeahtes eanetlogus eambo ja eambo áššiin maid dušše háliida vuojihit, dadjá Bargiidbellodaga joavkojođiheaddji.

  – Dat lea dieđusge nu ahte mii leat Sámediggeráđis ovttasráđi hálddahusain bargan dáinna plánain hui guhkká ja hui duođalaččat. Ja dat lea dieđus munnje hui ártet gullat de dan ahte dát plána ii leat buorre. Dieđusge olbmuin iešguđet oaivilat, vástida sámediggeráđđi Juhána Biera Biret Márjá.

  Ronny Wilhelmsen
  Foto: Jørn Østby / NRK