NRK Meny
Normal

Åpen høring om reinbeitekonvensjonen

Sametingets oppvekst-, omsorgs- og utdanningskomite inviterer til åpen høring i saken om reinbeitekonvensjonen.

Plenumsmøte, Sametinget
Foto: Allan Klo / NRK

Reinbeitekonvensjonen fra 1972 opphørte å gjelde i 2005, og det har siden den gang pågått forhandlinger mellom Norge og Sverige om en ny konvensjon om grenseoverskridende reindrift.

Disse forhandlingene ble sluttført 24. februar i år, og forhandlingsresultatet ble overlevert Landbruks- og matdepartementet i Norge og Jordbruksdepartementet i Sverige for videre oppfølging. Det er et siktemål at en ny konvensjon skal tre i kraft i løpet av 2010.

Inviterer til høring

Sametingets oppvekst-, omsorgs- og utdanningskomite inviterer til åpen høring i saken om reinbeitekonvensjonen. Høringen finner sted på Sametinget i Karasjok onsdag 26.05 fra kl. 13.00.

Sametinget ber interesserte som ønsker taletid på høringsmøtet kontakte administrasjonen.

Sakspapirer i saken finnes her .