Åpen høring om fornorskningen av samene og kvenene

Flere har i dag sagt at det er nødvendig å opprette en sannhets- og forsoningskommisjon.

Anna Katri Helander ja Piera Heaika Muotka

Ánna Kátri Helander fra og Piera Heaika Muotka fra NSR mener at fornorskningen fortsatt pågår.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Det er Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité som har besluttet at saken om en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge, skal ha en åpen høring før den behandles.

Saken ble foreslått av SVs stortingsrepresentanter Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes. Hele forslaget kan du lese her.

Inga Karlsen

DELTE BARNDOMSMINNER: Leder i Sametingets eldreråd, Inga Karlsen fra Tysfjord i Nordland.

Foto: Stortingets nett-tv-tjeneste

– Jeg ble spyttet på av turister

Medlemmene av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité og andre tilhørere fikk høre Sametingets eldrerådsleder Inga Karlsen stå frem med vonde minner fra barndommen.

– En gang opplevde jeg å bli spyttet på av turister fordi jeg var same. «Fysj» sa de til meg attpåtil, fortalte Karlsen.

Savner konsekvensutredning

– Det er langt fra alle konsekvenser som er avdekket etter fornorskningspolitikken. Derfor ber vi om at Stortinget går i gang med å opprette en egen sannhets- og forsoningskommisjon, sa sametingsrådsmedlem Inger Eline Eriksen (Árja) i sitt innlegg til komiteen.

I alt 29 organisasjoner holder innlegg under høringen.

Dette er blant annet Sametinget, Norske kveners forbund, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, Noereh, Samerådet, to fylkeskommuner, to kommuner, og Høgskolen i Østfold.

Inger Eline Eriksen

KREVER KOMMISJON: Sametingsråd Inger Eline Eriksen var en av de første innleggsholderne under høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Foto: Stortingets nett-tv-tjeneste / Stortinget

Ber om å se til nabolandene

Samerådets Eirik Larsen ber Stortinget se til Finland og Sverige.

For tiden er man i gang med å opprette hver sin respektive sannhets- og forsoningskommisjon som skal granske assimileringspolitikken mot samene i nabolandene.

– Både i Finland og i Sverige er man i gang med arbeidet, men fra Russland har vi ikke hørt om lignende planer. Men man burde kunne forvente en samstemt politikk på dette området fra de nordiske landene, sa Larsen.

Etter høringen skal kontroll- og konstitusjonskomiteen behandle saken, og komme med sin innstilling til Stortinget. Stortinget ventes å behandle saken i juni.

Samerådets Eirik Larsen

STØTTER FORNORSKNINGSGRANSKNING: Samerådets menneskerettighetsavdelings leder, Eirik Larsen.

Foto: Stortingets nett-tv-tjeneste / Stortinget

– Fornorskningen pågår fortsatt

– Vi mener at fornorskingen fortsatt pågår, for eksempel med tanke på mangel på samiske læremidler i den videregående skolen.

– Og når samiske barn tas hånd om av barnevernet, finnes det ingen garanti for at samisk språk og kultur ivaretas.

Dette sa NSR-sekretær Piera Heaika Muotka under stortingshøringen.