Åpen for å videreføre tradisjonskunnskap

Kommunal og moderniseringsdepartementet er allikevel åpen for å videreføre prosjektet med å samle inn samisk tradisjonell kunnskap. I neste måned skal de diskutere dette med Sametinget.

Sametingsbygningen i Karasjok
Foto: EWA-MARI HEDMAN / NRK

Det er den samiske avisen Ságat som skriver dette.

Skulle avsluttes i 2015

Prosjektet Árbediehtu skulle etter planen avsluttes i 2015 etter , men fikk finansiering for første halvår i 2016.

Prosjektet Samisk tradusjonell kunnskap, Árbediehtu ble kom i gang i 2008 etter at Samisk høgskole startet opp med pilotprosjekt, for å dokumentere samisk tradisjonell kunnskal i Norge når det kommer til naturforståelse og naturbruk. Denne kunnskapen skulle blant annet innkluderes i blant annet utdanning og i kartleggingen av klimaendringer.

Hovedbidragsytere er Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Sametinget og Samisk høgskole.

Ivret for å fortsette

Det videre arbeidet med prosjektet har vært diskutert flere ganger og flere sametingspolitikere har ivret for å fortsette prosjektet.

Departementet ønsker et møte med Sametinget i august for å følge opp prosjektet, skriver Ságat.