Hopp til innhold

– Alle i Norge bør kunne lære seg samisk

På tide med en landsoppfattende satsing på samisk språk og kultur, mener Arbeiderpartiets sametingsgruppe.

Mariann Wollmann Magga (t.v.) og Heidi Greiner Haaker

Mariann Wollmann Magga (t.v.) og Heidi Greiner Haaker.

Foto: Arbeiderpartiet

– Vi vil at alle i hele Norge skal kunne lære seg samisk, og ikke minst få en forståelse for den samiske kulturen, sier Mariann Wollmann Magga og Heidi Greiner Haaker til NRK.

– Storsatsing

De to representerer Arbeiderpartiet på Sametinget, henholdsvis for Østre valgkrets (Øst-Finnmark) og Sør-Norge valgkrets. Nå lanserer de Arbeiderpartiets storsatsing på samisk språk og kultur.

– Vi foreslår å sette av fem millioner kroner på neste års sametingsbudsjett til prosjektet «Ofelaš - bli kjent med samisk språk og kultur», sier Ap-politikerne.

De varsler finansiering i de påfølgende budsjettene i 2014- 2016.

I løpet av høsten har mange samer stått fram og fortalt om hetsing og trakassering. Flere har tatt til ordet for at det er behov for informasjon og kunnskap om samer og om det samiske samfunnet.

– Språkopplæring og folkeopplysning for hele Norges befolkningen skal prioriteres i Sametingets budsjett. Samisk språk skal være med på å øke kunnskapsnivået og synliggjøre samenes liv og dermed skape større respekt og forståelse, sier Magga og Haaker.

– Positivt fokus

Ifølge Ap-politikerne skal prosjektet legge opp til kontakt med produsenter og medieaktører.

– Fagmiljøer innen allmennkringkastingen, nettbasert språkopplæring, pedagogikk, it, språk, læremiddelprodusenter, pedagoger og kulturformidlere inviteres til et samarbeid med Sametinget for å utvikle et konsept for språkopplæring via tv og nett. Ved hjelp av kulturformidling håper vi at den samiske befolkningen skal få et større og mer positivt fokus, sier Magga og Haaker.


Korte nyheter

 • Doavttervávttat gávpogiin njoazimusat vástidit - Kárášjogas jođánepmosat

  Go riŋge doavttirváktii, nummarii 116 117, de galgá vástiduvvot ovdal go guokte minuvtta leat gollan. Nu lea stáhtalaš gáibádus. Dušše juohke goalmmát doavttervákta nagada olahit dien.

  Stuorra gávpogiin šaddet guhkimusat vuordit, Oslos buot guhkimusat. Smávva báikkiin nagadit vástidit jođáneappot. Kárášjogas buot jođánepmosat. Doppe masá buot gerddiid vástidit telefuvnna guovtti minuvtta siste.

  Nu čájehit Dearvvasvuođa direktoráhta diimmá logut.

 • Samiske elever fikk andreplass

  Jentene Sárá Lea Gaup, Sara Elise Eira, Ellen Mathisdatter og Sara Marita Alexandersen, ved Samisk videregående skole og reindriftsskole var nominert til Holberprisen i dag.

  Der stakk de av med andreplassen.

  Holbergsprisen er en forskningskonkurranse videregående skoler fra hele deltar i, der målet er å vekke ungdommers interesse for humanistiske fag og samfunnsfag.

  Elevene fra Kautokeino har forsket på unge reindriftsutøver og reindriftens påvirkning på psykisk helse.

  – Dette er et tabubelagt tema vi ønsket å synliggjøre, og bare det å ha kommet til finalen er var helt utenkelig, forteller Sára Lea Gaup.

  Kautokeino videregående skole og reindriftsskole under Holbergsprisen 2023.
  Foto: Ida Emilie Lindseth / NRK
 • Sámi joatkaskuvla nubbin Holberg-bálkkšumis

  Sárá Lea Gaup, Sara Elise Eira, Ellen Mathisdatter ja Sara Marita Alexandersen, Sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvllas ledje nammaduvvon otne Holberg-bálkkašupmái, mii geigejuvvui Bergenis.

  Das faskejedje nieiddat nuppi saji.

  Holberg-bálkkašupmi lea dutkangilvu mas joatkkaskuvllat miehtá Norgga leat mielde, ja ulbmil lea boktit nuoraid beroštumi humanisttalaš ja servodatfágalaš fágaide.

  Guovdageainnu-oahppit leat guorahallan nuorra badjeolbmuid ja boazodoallu váikkuhusat psyhkalaš dearvvašvuhtii.

  - Dát lea tabuášši maid háliideimmet loktet servodagas, ja dušše dan ahte lea beassan finálii, lei áibbas jurddašmeahttun, muitala Sárá Lea Gaup.

  Kautokeino videregående skole og reindriftsskole under Holbergsprisen 2023.
  Foto: Ida Emilie Lindseth / NRK