NRK Meny
Normal

– Alle i Norge bør kunne lære seg samisk

På tide med en landsoppfattende satsing på samisk språk og kultur, mener Arbeiderpartiets sametingsgruppe.

Mariann Wollmann Magga (t.v.) og Heidi Greiner Haaker

Mariann Wollmann Magga (t.v.) og Heidi Greiner Haaker.

Foto: Arbeiderpartiet

– Vi vil at alle i hele Norge skal kunne lære seg samisk, og ikke minst få en forståelse for den samiske kulturen, sier Mariann Wollmann Magga og Heidi Greiner Haaker til NRK.

– Storsatsing

De to representerer Arbeiderpartiet på Sametinget, henholdsvis for Østre valgkrets (Øst-Finnmark) og Sør-Norge valgkrets. Nå lanserer de Arbeiderpartiets storsatsing på samisk språk og kultur.

– Vi foreslår å sette av fem millioner kroner på neste års sametingsbudsjett til prosjektet «Ofelaš - bli kjent med samisk språk og kultur», sier Ap-politikerne.

De varsler finansiering i de påfølgende budsjettene i 2014- 2016.

I løpet av høsten har mange samer stått fram og fortalt om hetsing og trakassering. Flere har tatt til ordet for at det er behov for informasjon og kunnskap om samer og om det samiske samfunnet.

– Språkopplæring og folkeopplysning for hele Norges befolkningen skal prioriteres i Sametingets budsjett. Samisk språk skal være med på å øke kunnskapsnivået og synliggjøre samenes liv og dermed skape større respekt og forståelse, sier Magga og Haaker.

– Positivt fokus

Ifølge Ap-politikerne skal prosjektet legge opp til kontakt med produsenter og medieaktører.

– Fagmiljøer innen allmennkringkastingen, nettbasert språkopplæring, pedagogikk, it, språk, læremiddelprodusenter, pedagoger og kulturformidlere inviteres til et samarbeid med Sametinget for å utvikle et konsept for språkopplæring via tv og nett. Ved hjelp av kulturformidling håper vi at den samiske befolkningen skal få et større og mer positivt fokus, sier Magga og Haaker.