Hopp til innhold

Ap: – Har ikke gitt opp håpet om å få sametingspresidenten

Men da må det skjære seg mellom NSR, Sp og Flyttsamelista.

President debatt: Silje Karine Muotka og Ronny Wilhelmsen.

HVEM BLIR PRESIDENT: Silje Karine Muotka (NSR) og Ronny Wilhelmsen (Ap).

Foto: Per Inge Anthi Åsen / NRK Sápmi

– Vi har ikke har gitt opp håpet om å få Ronny Wilhelmsen som neste sametingspresident, og vil fremme forslag på ham, forteller Eivind Yrjan Stamnes til NRK.

Han er Arbeiderpartiets forhandlingsleder i drøftingene med de andre partiene på Sametinget.

Eivind Yrjan Stamnes

HÅP: Eivind Yrjan Stamnes fra Arbeiderpartiet.

Foto: Privat

Mandag møttes Ap og Senterpartiet. De drøftet mulighetene for å få til et flertall på Sametinget. Der fikk imidlertid Stamnes et klart svar fra Sp om at de var i reelle forhandlinger med Norske Samers Riksforbund (NSR) og Flyttsamelista.

– Men vi har gitt beskjed til Sp om at Ap er klar til å forhandle hvis det skulle bli brudd i forhandlingene, sier Eivind Yrjan Stamnes.

Cecilie Hansen er Sps forhandlingsleder. Hun bekrefter at NSR, Sp og Flyttsamelista er i forhandlinger.

Ifølge Hansen gjenstår ennå mye arbeid før de underskriver en avtale med NSR og Flyttsameliste.

Cecilie Hansen, Aili Keskitalo og Ellinor Marita Jåma signerer samarbeidsavtale

2017: Cecilie Hansen (t.v.) skrev under samarbeidsavtalen med NSRs Aili Keskitalo for fire år siden.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Etter det NRK erfarer tyder mye på at disse tre partiene kommer til enighet. Skulle det ende med en avtale blir Silje Karine Muotka fra NSR ny sametingspresident. Valget skjer 21. oktober.

– Frister med regjeringsforhandlingene mellom Ap og Sp

Politisk journalist i NRK Sápmi, Thor Thrane, sier same-Ap har fristet Sp med det som skjer under regjeringsforhandlingene mellom Ap og Sp.

– Ap har argumentert med at det ville være en stor fordel for Sametinget om de to partiene i felleskap kunne fremme saker for regjeringen, sier han.

Thor Werner Thrane

FØLGER MED: Politisk journalist Thor Thrane i NRK Sápmi.

Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

Thrane sier Ap før drøftingene med Sp mandag hadde sikret seg støtte fra Samefolkets parti.

– Ved å sikre et bindende samarbeid med Sp, ville de nærmest «tvinge» Nordkalottfolket til å stemme på Ronny Wilhelmsen ved presidentvalget, sier han.

Thor Thrane viser til at Nordkalottfolket tydelig har sagt at deres hovedmotstander er NSR.

– Derfor ville Nordkalottfolket blitt nødt til å stemme på en president fra Ap, sier han.

Thrane sammenligner det som skjer på Sametinget med sonderingene mellom Ap, Sp og SV i forbindelse med regjeringsdannelse.

– Dette er ikke ulikt det Ap og Sp nå gjør i regjeringssamarbeidet. De nærmest tvinger SV og Rødt til å støtte dem i Stortinget, ellers vil de partiene få skylden hvis det ble en borgerlig regjering, sier NRK Sápmis politiske journalist.

NSR har 17 representanter, Sp tre og Flyttsamelista en representant. Det må være minst 20 representanter for å danne et flertall. Sametinget har totalt 39 representanter.

Korte nyheter

 • Reisefølge på seks tatt av skred - en person omkommet

  En person er omkommet etter et snøskred i Nordreisa kommune, bekrefter Troms politidistrikt.

  Det er et turfølge på seks av utenlandsk opprinnelse som er tatt av snøskred. Ingen av dem er hjemmehørende i kommunen.

  Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 18 fredag kveld, ved Tverrelva på Storslett i Nordreisa.

  - En person er gravd fram fra skredet av en i turfølget, som så meldte nødetatene, sier Morten Pettersen i Troms politidistrikt.

  Nordreisa kommune har satt kriseledelse, og kommunens kriseteam er på stedet, sier ordfører Hilde Nyvoll.

  Dette er den fjerde personen som dør i snøskred i Troms fredag, i tre ulike snøskred.

  På Reinøya er to personer bekreftet død etter at et snøskred tok med seg et bolighus og et fjøs.

  I Lyngen ble et turfølge på fem utenlandske turister tatt av snøskred. En person er her bekreftet omkommet, og en er kritisk skadd.

  I Manndalen har det gått et større skred. Alle personer er gjort rede for, men et fjøs skal være delvis tatt.

  Politiet oppfordrer alle til å vise ekstremt stor varsomhet ved ferdsel i fjellet de nærmeste dagene og inn i påsken.

  storslett
 • – Gledelig at vi har kommet til enighet med Finland

  Norske og finske myndigheter har blitt enige om endring av reingjerdekonvensjonens bestemmelser om plassering av gjerdet mellom Angeli til Gamle Karigasniemi.

  Avtalen innebærer en løsning av en bilateral konflikt som har pågått i flere år.

  Enigheten innebærer at på størsteparten av strekningen blir gjerdet fra Angeli til Gamle Karigasniemi oppført så nær riksgrensen som terrengforholdene tillater.

  På strekningen fra Bàlggatjohka til Gamle Karigasniemi, en avstand på ca. 20 kilometer, knyttes imidlertid gjerdet til det eksisterende nasjonale reingjerdet litt inne på finsk side. På denne strekninger blir det nasjonale gjerdet et konvensjonsgjerde.

  For å unngå å oppføre gjerde over elvene Anárjohka og Karasjohka oppføres det ledegjerder på begge sidene av elvene for å hindre at reinen krysser elvene.

  – Det er gledelig at vi har kommet til enighet med Finland og at en langvarig uenighet om plassering av gjerdet nå endelig har funnet sin løsning. Løsningen vil tjene næringsutøvere og myndigheter i begge land, sier Landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding fra departementet.

  Reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Finland trådte i kraft 1. januar 2017.

 • NRK Juŋká bovde nuoraidšovvii

  Guhkesbearjadaga bovde NRK Juŋká nuoraidšovvii LávvuLávddis Guovdageainnus.

  Dá lea vuosttaš geardde Juŋkkás lea live-show, ja sii čilgejit ge ahte dát ii šatta áibbas dábálaš šovva.

  – Jáhkán buoremus vuohki čilget dan lea ahte dat šaddá dego okta Juŋká episoda, muhto In Real Life. IRL. In the flesh person, dadjá Ivan Buljo.

  Ánde Gaup maid deattuha ahte ii leat dušše konsearta.

  – Dát ii leat konsearta. Dat lea šovva! Muhto dat lea konsearta maid. Áigut čuojahit min lávlagiid.... Ja šovvet! dadjá Ánde.

  Juŋkkát leat válljen doallat šovva Guovdageainnus go sii leat fitnan doppe moadde háve ovdal, ja doppe lea álo hui somá fitnat sin mielas.

  – Ovdamearkka dihte leat fitnan doppe spillemin LANas. Nu ahte doppe leat oahpes olbmot! Shoutout «Kontorbargái», dadjá Jovnna Hivand.

  Ivan illuda oaidnit ahte bohtet go olbmot geat gehččet Juŋká.

  Jovnna gis lohpida buori šovva.

  – Mun balan vehá, muhto boahtá šaddat hui somá maiddái. Don boađat čaibmat, don boađat čierrut ja soaittát ribahit baikit buvssaide go lea nu somá, lohpida Jovnna.

  Šovva bistá dii 22:00-00:00 ja lea nuvttá.

  Juŋká påskesang
  Foto: NRK