Sex-kjøp blir ulovlig

Flertallet i Aps landsmøte ønsker å kriminalisere horekundene. Dermed blir sex-kjøp forbudt i Norge.

184 av om lag 300 delegater stemte for å kriminalisere horekundene.

Flertallet i redaksjonskomitéen ville ikke gå inn for kriminalisering allerede nå. Mindretallet i komitéen foreslo et lovforbud allerede nå.

Og landsmøtet støttet dette mindretallet.

 

Erfaringene fra Skipagurra

Fiskeriminister Helga Pedersen fortalte allerede torsdag til Sámi Radio at hun går inn for en kriminalisering av horekundene, men på landsmøtet i dag opplyste hun at et lovforbud først må vurderes av regjeringen.

- Jeg har tidligere ment at man skal kriminalisere horekundene, og det står jeg fortsatt fast ved.

Hun kjenner svært godt til hvordan innvirkning prostitusjon har for blant annet små lokalsamfunn.

Pedersen har de siste årene gjennom Skiipagurra-festivalen i Tana, bidratt til å få et annet fokus på Tana og Skiipagurra. Den omfattende russiske prostitusjonen førte til at de fleste forbandt Skiipagurra-navnet med nettopp sex-salg.

- Sex-salg forbud

- Så lenge kjøp av seksuelle tjenester er tillatt, vil Norge være et ettertraktet mål for menneskehandel og trafficing av utenlandske prostituerte. Ap mener at et lovforbud mot kjøp av seksuelle tjenester er et riktig virkemiddel for å endre holdninger, redusere etterspørselen og dermed markedet for prostitusjon, mener flertallet i landsmøtet.

Mindretallet på landsmøtet ønsket å be regjeringen vurdere å kriminalisere kjøp av sex.

- Vi ønsker en nærmere gjennomgang av rapporter og lovgivning om prostitusjon og menneskehandel i våre naboland.

Dette støttet altså ikke landsmøtet.

Flertall på Stortinget

Både SV og Sp går inn for kriminalisering. Det samme gjør KrF.

Etter landsmøtevedtaket i Ap søndag, vil det på Stortinget være flertall for et lovforbud mot sex-handel.

Regjeringen vil sette i gang lovarbeidet.