NRK Meny
Normal

Vil ha mer fokus på reintallet

Reintelling er påkrevd for å få oppdaterte reintall, mener sametingsrepresentant Mariann Wollmann Magga (Ap).

Reindrift

Reineiere har mye å tjene på å få tilpasse reintallet i forhold til beitegrunnlaget, mener Mariann Wollmann Magga (Ap)

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Sametingsrepresentant Mariann Wollmann Magga

Sametingsrepresentant Mariann Wollmann Magga.

Foto: Máren Iŋgá Baer / NRK Sápmi

– Reintelling er nødvendig for å sikre at reintallsutviklingen går mot de fastsatte mål, sier Wollmann Magga.

Målet er at reintallsreduksjonen på sikt bidrar til økt slaktevekt og til bedre kvalitet, som igjen gir økt inntjening i næringe, påpeker hun.

Hun mener at bedre kvalitet også vil gi en positiv innvirkning på markedssituasjonen på reinkjøtt.

Sametingets plenum ble avsluttet fredag og representantene har i løpet av plenumsuken gitt innspill til reindriftsavtalen 2014/2015.

Både Regjeringen, Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) har de siste 10 årene vært enige om at det i enkelte områder av Finnmark er for høyt reintall.

Diskusjonen om hvordan de skal nå målet om tilpasset reintall i alle reinbeitedistrikter pågår fortsatt.

I løpet av desember overrekker som regel NRL sitt krav til ny Reindriftsavtale, og på nyåret leverer Staten sitt tilbud.

– Avgiftssaken må løses

Under debatten om framtidige målsettinger for reindrifta vektla også Wollmann Magga og Arbeiderpartiet at reindriftsnæringen må få likeverdig avgiftsbehandling med andre sammenlignbare næringer, for eksempel med jordbruket.

I dag er situasjonen den at reindrifta ikke får samme avgiftsfritak som andre primærnæringer har. Sametinget har tatt opp saken med ansvarlige myndigheter ved flere anledninger.

– Det er ikke holdbart med ulikt avgiftsregime i reindrifta og i jordbruket, uttaler Wollmann Magga.