NRK Meny
Normal

Ap-uenighet om fiskerettigheter

Willy Pedersen (Ap) er vikar for Helga Pedersen (Ap) på Stortinget, men er helt uenig med den tidligere fiskeriministeren om rettigheter til fiske i Finnmark.

Willy Pedersen

Willy Pedersen (Ap) på stortingets talerstol.

Foto: Arbeiderpartiet

Mens Arbeiderpartiets parlamentariske leder Helga Pedersen er borte fra Stortinget på grunn av morspermisjon, velger hennes vararepresentant Willy Pedersen å komme med et politisk utspill som er stikk i strid med hennes standpunkt.

– Partiet har sagt man støtter rettsgrunnlaget til Smith-utvalget. Så får vi bare registrere at fiskeriministeren (Lisbeth Berg-Hansen) velger å ikke ta med den historiske delen. Jeg hadde håpet at man hadde med det som går på historiske rettigheter og jeg mener at det er en viktig del av forankringen i det norske lovverket, sier Willy Pedersen.

– Stadfestet de historiske rettighetene

Stridens kjerne her er om hvorvidt fiskere i Finnmark burde fått stadfestet sine historiske rettigheter.

Willy Pedersen går inn for slike rettigheter, mens Helga Pedersen har tidligere tatt avstand i fra et slikt krav.

Carsten Smith

Carsten Smith.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Tidligere høysterettsjustitiarius Carsten Smith ledet utvalget som laget Kystfiskeutvalgets forslag, har uttrykt at han er skuffet over det forslaget fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) og sametingspresident Egil Olli (Ap) ble enige om på et møte i Nesseby i Finnmark for snart to uker siden. Toppjuristen mener at regjeringen med dette ikke oppfyller sine folkerettslige forpliktelser.

– Jeg registrerer hans uttalelser og jeg må si meg veldig enig i hans utgangspunkt, sier Willy Pedersen.

Med dette forfekter han et helt annet syn enn den han vikarierer for på Stortinget.

– Jeg har jo hørt hva hun (Helga Pedersen) har uttalt. For meg er det viktig at det rettigheter som ligger til grunn og for meg hadde det vært viktig med en bredere forankring blant annet i folkeretten, påpeker Willy Pedersen.

Roger Hansen

Fylkesråd Rpger Hansen (Ap)

Foto: Knut Åserud / Finnmark Fylkeskommune

En av de mest markante Ap-politikerne i Finnmark, fylkesråd Roger Hansen, forsvarer fortsatt historiske rettigheter for fiskere i Finnmark.

– Hvis du tenker på det med historiske rettigheter, så mener jeg fortsatt det at det hadde sikret kystbefolkningen. Det som er veldig viktig å få frem her er at det ikke bare gjaldt den samiske, men det gjaldt alle menneskene som bodde langs kysten og fjordene i Finnmark og i deler av Troms og Nordland, mener Hansen.