NRK Meny
Normal

Ville ha presidentvalget nå

Willy Ørnebakk er den klareste presidentkandidaten i Ap. Han ønsket å få en tidligst mulig avklaring på valget av kandidat, men vant ikke fram.

Willy Ørnebakk (t.h.) og Egil Olli

Willy Ørnebakk (t.h.) er den klareste presidentkandidaten i Ap. Her sammen med sittende president Egil Olli.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Kravet skapte mye bråk og frustrasjon i flere valgkretser. Kommunepartiene i Tana og Sør-Varanger klaget saken helt til Aps sentralstyre.

– Utsatt for press

Årsaken var at presidentkandidatkåringen ble framskyndet til 28. oktober når Ap har sin samepolitiske konferanse i Bodø. Dette var ikke i samsvar med den opprinnelige planen som gikk ut på at valget skulle skje på nyåret i 2013.

Magnhild Mathisen

Magnhild Mathisen er leder for Aps samepolitiske råd (SPR).

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Jeg ble utsatt for press. Både medlemmer av SPR og fra sametingsgruppa har presset på for å få framskyndet nominasjonsprosessen, sa Magnhild Mathisen til NRK tidligere i denne måneden.

Hun er leder for Aps samepolitiske råd (SPR).

– Jobbet aktivt

Nå bekrefter Mathisen overfor NRK at Willy Ørnebakk var blant de mest aktive aktørene for å få presidentnominasjonen gjennomført allerede på konferansen i Bodø.

– De fleste medlemmene i SPR var aktive for å få framskyndet presidentvalget. Selv var jeg skeptisk. Jeg oppfattet også at Ørnebakk som tiltrer SPR på vegne av sametingsgruppa, jobbet aktivt for å få gjennomført nominasjonen tidligere, sier Magnhild Mathisen.

SPR fattet et enstemmig vedtak 21. september om at nominasjonsmøtene burde være ferdig før Bodø-konferansen slik at valget av president- og visepresidentkandidat kunne foretas der.

10. oktober omgjorde SPR dette, og vedtok at presidentnominasjonen skulle skje på et eget møte i Tromsø 8. desember. Dette skjedde etter at Aps sentralstyre også var koblet inn.

Ørnebakk har ikke stemmerett i SPR.

Avviser press

Willy Ørnebakk avviser at han utsatte noen for press.

– I den siste prosessen som har gått, har jeg ikke hatt den type innfallsvinkel i det hele tatt. Tvertimot har jeg advart på det sterkeste mot å fremskynde prosessen slik at man kom i kluss med de lokale prosessene som var avklart og avtalt, sier han til NRK.

Dette inntrykket har ikke Magnhild Mathisen.

– Willy Ørnebakk har flere ganger tatt opp spørsmålet om framskynding, også i høst, sier hun til NRK.

Glad for avklaring

Ørnebakk bekrefter imidlertid at han på vegne av Ap i Gáisi valgkrets allerede i februar-mars i år foreslo at president- og visepresidentnominasjonen skulle foretas på konferansen i slutten av oktober.

– Prosessen som skjedde da, må holdes adskilt fra det som har skjedd i den siste tida, sier han til NRK.

– Vi har heldigvis fått en avklaring som gjør at det ikke blir kluss i forhold til de lokale valgprosessene, og det setter jeg personlig veldig stor pris på, sier han til NRK.

Arbeiderpartiet samles til sin 8. samepolitiske konferanse i Bodø til helgen.