Ap-topp vil ha omkamp med Finland om Europas beste lakseelv

Martin Kolberg kom med garanti: – Får vi flertall på Stortinget skal Tana-avtalen tas opp på nytt.

Martin Kolberg på Tana Museum

TANA-AVTALEN: Ap-topp Martin Kolberg besøkte Tana Museum. Der møtte han også organisasjoner og politikere for å drøfte den inngåtte laksefiskeavtalen mellom Norge og Finland.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Lederen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité besøker Tana tirsdag. Ap-veteranen mener Stortinget vedtok den nye laksefiskeavtalen med Finland på et sviktende grunnlag.

Kolberg signaliserer klart at Ap vil ha omkamp med nabolandet om Tanavassdraget. Forutsetningen er at det blir regjeringsskifte etter valget.

– Da vil det bli tatt nødvendige skritt for å se om det er mulig å få justert avtalen, og eventuelt starte på nytt med en forhandling med Finland, sier han til NRK.

– Sviktende grunnlag

Målet med besøket i Tana er å bli ytterligere informert om Tanaavtalen med Finland.

– Stortinget har i prinsippet fattet en beslutning, men Arbeiderpartiet mener det er fattet på et sviktende grunnlag. Vi mener at loven ikke er fulgt på en ordentlig måte. Tanavassdragets fiskeforvaltning er ikke trukket med i dette slik loven bestemmer. Vi mener også at det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til lokale interesser, sier han.

Her er bakgrunnen: – Vi fremstilles som rovfiskere som ikke vet vårt eget beste

Kolberg er åpen for å diskutere nærmere om urfolksrettighetene i denne saken.

– Det er jo først og fremst samiske rettigheter vi snakker om her. Da er det et spørsmål om å treffe beslutninger som er i pakt med de internasjonale avtalene som Norge har sluttet seg til. Disse settes under press gjennom avtalen som nå er inngått med Finland. Dette er viktig å se veldig nøye på nå, sier han.

Ap-toppen vil imidlertid ikke konkludere med at Norge bryter de forpliktende internasjonale urfolksavtalene.

Martin Kolberg (t.v.) og Beaska Niillas

MÅ AVGJØRES LOKALT: NSR-leder Beaska Niillas (t.h.) mener fisket i Tanavassdraget må avgjøres lokalt. - Oslo og Helsinki har ikke den nødvendige kjennskapen til lokale forhold, sier han. I Polmak møtte han lederen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Martin Kolberg.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Vi registerere at de samiske rettighetene slik vi får dem presentert er blitt satt under press av avtalen. Vi kan konstatere at de internasjonale forpliktelsene vi har har ikke er blitt fulgt på en måte Arbeiderpartiet mener.

– Må avgjøres lokalt

NSR-leder Beaska Niillas som i sommer har markert sin motstand mot Tana-avtalen ved å erklære selvbestemmelse på en øy ved Utsjok i Tanaelva, synes det er bra at Martin Kolberg vil ta opp avtalen til ny behandling.

Han er imidlertid svært tydelig på hvor saken hører hjemme:

– Dette er ikke et statlig anliggende, men noe som skal avgjøres av lokalbefolkningen. Når vi har forhandlet fram en avtale lokal er det bare å sende avtalen til undertegning til Oslo. Det er det som er lokal selvbestemmelse og forvaltning, sier han til NRK.

Korte nyheter

 • Čorgadis sirrenbargguid

  Finnmárkku fylkagielda čuožžila sierra regiovdnan fas jagi dahje beannot jagi geahčen. Dan vuordá Tromssa ja Finnmárkku fylkagieldda fylkaráđijođiheaddji Bjørn Inge Mo. Ođđa ráđđehus lea dohkkehan ahte dat stuorra regiovdna Tromsa ja Finnmárku sirrejuvvo. – Dás ferte sis rabas ja čorgadis proseassa Tromssa ja Finnmárkku fylkagieldda bargiid hárrái, lohká Bjørn Inge Mo.

  Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) er 100 % sikker på at det blir oppløsning av Troms og Finnmark
  Foto: Marita Andersen / NRK
 • Hætta Eriksen 100 jagi

  Guovdageaidnulaš Edel Hætta Eriksen devddii 100 jagi ikte. Guhkes eallimis lea viššalit ja áŋgirit bargan oažžut sámegiela oidnosii ja oahpahusgiellan. Son lea maiddái leamaš guovddážis sámi kultureallimis.

  Edel Hætta Eriksen, 100 jagi
  Foto: Marianne Boine / NRK
 • Áigot sámevašiin bargat

  Sámevašši galgá loktejuvvot sierra áššesuorgin Sámediggeráđis, nu boahtá ovdal Beaiveálgu-julggaštusas. Ođđa sámediggeráđđi galgá vuoruhit doaimmaid mat eastadit sámevaši ja mat buktet máhtu ja meannudanvuogádagaid, čuožžu julggaštusas.

  Kommentarfeltet. Hets mot samer
  Foto: Mikkel Berg-Nordlie / NRK