NRK Meny
Normal

Slakter sine egne

Sametingsråd Vibeke Larsen fyrer løs mot sine egne partikamerater på Sametinget. Hun synes Aps representanter er for passive i offentligheten.

Vibeke Larsen

Sametingsråd Vibeke Larsen (Ap) synes partigruppa er for stille i media.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

«Jeg har bare registrert - stillhet - i media fra ap sametingsgruppe.»

Og rådsmedlem Larsen fortsetter med denne kraftsalven:

«Den eneste aktiviteten jeg kan spore fra gruppa, eller rettere sagt enkeltindivid i gruppa, er å stille seg til disposisjon som anonym kilde til Sagat-oppslag. Politiske utspill har kommet fra rådet som ap er en del av, og ikke fra gruppa.»

Anstrengt forhold

Dette er noe av innholdet i en omfattende e-postkorrespondanse internt i Arbeidepartiets (Ap) sametingsgruppe.

NRK har fått tilgang til e-postene som blant annet avdekker at forholdet mellom partiets medlemmer i sametingsrådet og deler av gruppa på Sametinget, er forholdsvis anstrengt.

Vibeke Larsen sier til NRK at hun ikke er misfornøyd med den politiske aktiviteten til Aps sametingsgruppe.

Hun svarer følgende på om ikke ordlyden i e-posten kan forstås som en sterk kritikk av sametingsgruppa.

– Det der er en intern sak som jeg ønsker å få debattert med gruppa når vi møtes. Mailen ønsker jeg ikke å debattere ute i media. Først og fremst vil jeg ta det opp med gruppa, sier hun til NRK.

Rådet er Sametingets regjering. Ap har tre sametingsråd; president Egil Olli, Vibeke Larsen og Marianne Balto. De to øvrige «regjeringsmedlemmene» er visepresident Laila Susanne Vars (Árja) og Ellinor Marita Jåma (Åarjel-Saemiej Gielh).

Bakgrunnen for bråket som startet like før nasjonaldagen, er et oppslag i avisen Ságat (se egen bakgrunnsboks øverst i artikkelen).

Oppslaget var årsaken til at representanten Skjalg Jensen ba om et telefonmøte med hele gruppa. Jensen mente oppslagene ikke var positive for gruppa.

Føler seg mistenkeliggjort

«Jeg tror det nå er behov for en orientering til gruppa om hva som skjer, og hvordan vi skal håndtere denne situasjonen.», skriver han.

Skjalg Jensen

Skjalg Jensen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Rett før 17. mai-helga starter e-postaktiviteten. Flere etterlyser mer konkretisering om hva Jensen vil ha informasjon om. Innholdet i e-postene går mer over til å diskutere om mulvarper i Ap-gruppa, og om at sametingsgruppa er passiv.

Dette får Skjalg Jensen til å reagere, og han synes saken har fått et støynivå «ut av alle proposjoner».

«Nå sendes det ut beskyldninger mot gruppa om at vi forholder oss for passive, og ikke deltar i den politiske debatten. Vi mistenkeliggjøres og levner knapt noen ære.», skriver Jensen i e-posten.

Skjalg Jensen sier til NRK at dette dreier seg om interne forhold i sametingsgruppa som blir vanskelig å kommentere.

– Du skriver i en mail at dere føler dere mistenkeliggjort?

– Det blir vanskelig å si noe om dette siden dere har mailene. Men jeg står jo fast ved det jeg har skrevet.

– Og det kan tolkes dithen at du føler deg mistenkeliggjort?

– Ja, svarer Jensen.

Også at noen føler seg mistenkeliggjort på grunn av e-posten hennes, er en diskusjon Vibeke Larsen ønsker å ta i gruppa, sier hun til NRK.

Beklager

Jensens utblåsning i e-posten fikk imidlertid rådsmedlem Vibeke Larsen til å beklage:

«Om gruppemedlemmene tolker min forrige mail dithen at jeg levner gruppa lite ære så beklager jeg dette sterkt.», skriver hun.

Dagen etter det første utfallet mot sin egen gruppe på Sametinget, moderer Larsen seg noe:

«Jeg har ikke sagt noe om politisk aktivitet i gruppa. Jeg har ikke registrert at gruppa har vært aktiv med politiske utspill Sagat eller annen media i det siste...», skriver hun i e-posten.

På spørsmål fra NRK om hun savner flere politiske utspill fra gruppa, svarer hun dette:

– Dem styrer sin virksomhet, og da får dem svare for utspillene de har gjort eller ikke gjort. Jeg ønsker å ta denne diskusjonen med gruppa slik at vi får en felles oppfatning på hva som er aktiv og hva som ikke er aktiv.