Ap-topp om kaoset i same-Ap: – Ikke akkurat en lærebok i hvordan vi bør opptre

– Vi burde gjort ting på en annen måte, sier Hans Kristian Amundsen. Han synes det er leit at sametingspresidenten har meldt seg ut av hans parti.

Hans Kristian Amundsen

FØLGER MED – MEN GRIPER IKKE INN: Arbeiderpartiets sekretariatsleder på Stortinget, Hans Kristian Amundsen.

Foto: Ođđasat / NRK

Fra Arbeiderpartiets maktsentrum i Oslo har kaoset i same-Ap ikke akkurat gått hus forbi.

Partiets sekretariatsleder på Stortinget, Hans Kristian Amundsen, bedyrer riktig nok at Ap ikke ser seg tjent med å gripe inn fra sentralt hold.

– Det å «gripe inn» er et uttrykk som generelt gir dårlig klang. Det har vi ikke gjort til nå, og vil ikke skje i fremtiden heller.

– Men dette er ikke akkurat noe lærebok i hvordan vi bør opptre, tilføyer Amundsen.

– Burde ikke vært slik

– At det den siste tiden har vært mer fokus på rot og personstrid, er leit. Men det skjer fra tid til annen i politikken, selv om det ikke burde vært slik, sier Hans Kristian Amundsen.

Hva synes du om at Vibeke Larsen etter eget sigende har meldt seg ut av Arbeiderpartiet?

– Leit. Vibeke Larsen har vært med lenge, og skulle ønske at hun var med videre, svarer Amundsen.

Vibeke Larsen

AP-UTMELDT: Sametingspresident Vibeke Larsen fortsetter i sitt presidentverv som partiuavhengig inntil videre.

Foto: Berit Nystad / NRK

Vil ha fokus på politikk

– Vibeke Larsen har som sametingspresident varslet at hun sparker Ronny Wilhelmsen fra sametingsrådet. Hva mener du om det?

– Det er nedfelt i Sametingets forretningsorden at det er sametingspresidenten som utnevner sametingsrådet og visepresident. Den fullmakten har Larsen, konstaterer Aps sekretariatsleder på Stortinget, og fortsetter:

– Men det er ikke det viktigste for Sametinget fremover. Arbeiderpartiet er tjent med at vi får fokus på de politiske sakene for resten av perioden, og ikke minst; fokus på hvordan Sametinget de neste fire årene skal opptre. Dette er viktigere enn hvem som sitter på ulike verv i noen måneder frem i tid, sier Amundsen.

Ronny Wilhelmsen og Elisabeth Erke

SPARKET FRA RÅDET – MEN HAR FULL PARTITILLIT: Sametingspresident Vibeke Larsen avskjediger Aps sametingspresidentkandidat Ronny Wilhelmsen fra det nåværende sametingsrådet. Her sammen med Aps visepresidentkandidat til sametingsvalget, Elisabeth Erke.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Optimistisk

Hans Kristian Amundsen sier han er «grunnleggende optimist», også i maktstriden og -kaoset innad Arbeiderpartiets samepolitiske miljø.

– Hvordan skal dere få den politiske skuta på rett kjøl igjen?

– Jeg tror vi må snakke om de tingene som betyr noe for folk; språk, kultur, næring og de tingene, svarer Amundsen.

Full støtte til Aps presidentkandidat

Selv om Ronny Wilhelmsen er, etter det Vibeke Larsen har opplyst, sparket som nåværende visepresident, er han fortsatt Aps sametingspresidentkandidat.

– Vi stiller oss absolutt bak Wilhelmsen som vår presidentkandidat. Han er valgt, og skal være vår viktigste stemme i valgkampen vi går inn i nå. Det er det ingen som helst tvil om, bedyrer Hans Kristian Amundsen.

– Vi burde gjort ting på en annen måte, men det er fortid. Nå skal vi se fremover, sier Hans Kristian Amundsen.

Helga Pedersen

TAUS: Aps opprinnelige sametingspresidentkandidat Helga Pedersen ønsker ikke å kommentere den siste tids hendelser innad same-Ap.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix