Hopp til innhold

Ap-samene støtter riving av 150 vindturbiner – det går ikke regjeringen med på

13 måneder har gått siden Fosen-dommen i Høyesterett. Arbeiderpartiets samepolitiske konferanse krever fortgang i oppfølgingen av dommen.

Sørsamisk Arbeiderparti på Samepolitisk konferanse

Deltakere fra Sørsamisk Arbeiderparti på partiets samepolitiske konferanse. Fra venstre: Fransisca Kappfjell Herbst, Kai-Rune Hætta, Ramona Kappfjell Sørfjell og Berit Ellen Gaino Jåma.

Foto: Arbeiderpartiet

– Reineierne krever selv at de 150 vindturbinene på Fosen må rives. Dette kravet støtter vi.

Det sier nyvalgt leder i Arbeiderpartiets samepolitiske råd, Fransisca Kappfjell Herbst (30), til NRK.

Fransisca Kappfjell Herbst

Fransisca Kappfjell Herbst mener at regjeringen bør få fart i oppfølgingen av Fosen-dommen.

Foto: Are Bjørgen / Privat

Høyesteretts storkammer slo 11. oktober 2021 fast at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til Roan og Storheia vindkraftverk er ugyldige.

Dette utgjør et brudd på FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

Nå må staten følge opp sine nasjonale og internasjonale forpliktelser overfor samefolket. Høyesterett har talt. Nå må staten handle og på samefolkets premisser, sier Kappfjell Herbst.

– Fortsatt vindkraft på Fosen

I forbindelse med ettårsmarkeringen av Fosen-dommen svarte statssekretær i Olje- og energidepartementet, Elisabeth Sæther (Ap), dette:

– Det er klart at fra regjeringshold har vi et mål om at vi fortsatt skal ha vindkraft på Fosen, sier Sæther til NRK.

Elisabeth Sæther

Statssekretær Elisabeth Sæther sier at regjeringen arbeider med en løsning, som innebærer at vindturbinene på Fosen blir værende.

Foto: Ođđasat / NRK

I høyesterettsdommen kommer det frem at reindriftsnæringen er bærebjelken for sørsamisk kultur og språk.

Høyesterett påpeker at vindkraftutbyggingen i Fosen vil ha en vesentlig negativ effekt på sørsamenes mulighet til å dyrke sin kultur.

Aps samepolitiske konferanse mener at partiet ikke kan være bekjent med pågående menneskerettighetsbrudd på deres vakt.

Høyesterett har ikke sagt at vindkraftverkene i dag begrenser reindriftsutøvernes kulturutøvelse i strid med folkeretten. Høyesterett har lagt til grunn at vindkraftverkene på sikt vil få denne konsekvensen, uttaler Sæther til NRK i dag.

Turbiner på Storheia, Fosen

Høyesterett slår fast at vindturbinene på Fosen hindrer sørsamene i deres kulturutøvelse.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Departementet vil i denne forbindelse holde konsultasjoner med berørte parter.

Sør-gruppa ble konsultert 9. november og Nord-gruppa blir konsultert senere i november.

Den videre oppfølgingen må vurderes etter at konsultasjonene er gjennomført, opplyser Sæther.

– Pågående krenkelse

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) understreker at «Statens myndigheter har plikt til å sørge for at norsk lovgivning og praksis er i overensstemmelse med menneskerettighetene.»

Denne krenkelsen er pågående så lenge retten til kulturutøvelse ikke kan oppfylles, påpeker NIM.

Markering av ettårsdagen for Fosen-dommen, der sørsamiske reineiere fikk medhold for sitt syn i Høyesterett.

Tirsdag 11.10.2022 var sørsamiske reindriftsutøvere og deres støttespillere samlet utenfor Stortinget for å markere at det er ett år siden Høyesterett avsa dom i Fosen-saken.

Foto: Mette Ballovara / NRK

I Aps partiprogram 2021–2025 fastslås det at «Norge skal være et foregangsland når det gjelder urfolks rettigheter».

– Dette oppfylles ikke hvis dommen fra Høyesterett ikke følges opp skikkelig, mener Kappfjell Herbst.

OEDs mål er å sikre en løsning der driften av vindkraftverkene kan opprettholdes samtidig som reindriftens rettigheter ivaretas. Det er ikke grunnlag for umiddelbar stans av anleggene, mener Sæther.

Ronny Wilhelmsen - sametingsplenum 08.03.2022

Parlamentarisk leder for Aps sametingsgruppe, Ronny Wilhelmsen, tok opp Fosen-saken med olje- og energiministeren. – Jeg vil ikke fortelle hva som kom frem i dette møtet, da det er snakk om et internt partimøte, sier Wilhelmsen.

Foto: Mona Solbakk / NRK

18. januar i år skrev Aps sametingsgruppe et brev til regjeringen og statsminister Jonas Gahr Støre om oppfølging av Fosen-dommen.

De ba om et møte med partiledelsen. Brevet førte til et møte med daværende olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Statens menneskerettslige forpliktelser

Sannhets- og forsoningskommisjonen ber i et brev Olje- og energidepartementet (OED) om svar på hvordan både statens eierinteresser og statens menneskerettslige forpliktelser i Fosen-saken vil kunne ivaretas.

– Vi er bekymret for presset reindriften utsettes for og konsekvensene det har, sier kommisjonsleder Dagfinn Høybråten til Adresseavisen.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Leder for Sannhets- og forsoningskommisjonen, Dagfinn Høybråten (KrF) ber OED redegjøre for hvordan de vil ivareta statens menneskerettslige forpliktelser i Fosen-saken.

Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud

Kommisjonen vil også vite hvordan departementet generelt vil gripe an framtidige arealkonflikter ved industriutbygging i reinbeitedistrikt.

Av hensyn til kommisjonens arbeid og fremdrift er svarfristen satt til 30. november.

1. juni 2023 legger kommisjonen fram granskingsrapporten om fornorskingspolitikken og uretten begått overfor samer, kvener og norskfinner.

Korte nyheter

 • 3 biler involvert i trafikkuhell

  I Tønsvik i Tromsø er 3 biler involvert i trafikkuhell, det er kun materielle skader informere politiet på Twitter

  Tønsvika, Troms
  Foto: NRK Grafikk / Jørgen N. R. Westerberg
 • Brann i bolighus

  Det brenner i et hus på Hamneidet i Nordreisa kommune. Det melder Troms politidistrikt lørdag morgen. Nødetatene er på stedet. Beboerne på adressen er gjort rede for og det er ikke meldt om personskade. Skriver NRK Finnmark og Troms

  Brann i gartneri
  Foto: Vestfold interkommunale brannvesen
 • Støre håpar både Finland og Sverige snart blir Nato-medlemmer

  Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var fredag i Brussel der han møtte Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg.

  Støre sa på pressekonferansen at han håpar både Sverige og Finland er medlemer i forsvarsalliansen innan Nato-toppmøtet i juli.

  – Alle allierte burde føle seg forplikta til å ratifisere dei to landa sine søknader, sa Støre.

  Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg
  Foto: Simen Ekern / NRK