Ap-politiker: – Kysten kan ikke tape kampen om fiskeretten

– Dersom ikke annet hjelper, har vi ikke noe annet råd enn å lenke oss fast utenfor Stortinget, sier tidligere sametingsrepresentant Magnhild Mathisen (Ap) fra Nesseby.

Magnhild Mathisen

Tidligere sametingsrepresentant Magnhild Mathisen oppfordrer Finnmark Ap å gjøre alt for å få anerkjent de historiske fiskerettighetene for fjord- kystbefolkningen i Finnmark.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Oppfordringen kom på Finnmark Arbeiderpartiets årskonferanse i Kirkenes i dag under diskusjon om framtidas politikk for sjømatnæringa.

Hun var en de mange som sterkt advarte mot Tveteråsutvalgets forslag om å oppheve Deltakerloven som sier at bare aktive fiskere kan disponere fiskekvoter. Dersom utvalgets forslag går igjennom vil også fiskeindustrien få lov til å eie fiskebåter og fiskekvoter.

Forslaget har skapt massive protester langs kysten. Men Magnhild Mathisen frykter for at protestene føres for døve ører.

– Det eneste som kan hjelpe, er å lenke oss fast utenfor Stortinget. Vi har jo erfaring med det, sa Magnhild Mathisen med glimt i øyet.

Men bak det hele var det også alvor. På fylkeskonferansen i Kirkenes, var det vanskelig å oppspore glede over forslaget om å oppheve Deltakerloven. Den store frykten er at fiskeressursene som gjennom tidene har gitt levebrød til kystsamfunnene, kan bli omgjort til verdipapirer for noen få kvotebaroner utenfor fylket.

Slår ring om Deltakerloven

Finnmark Arbeiderparti har hatt et eget fiskeriutvalg som har vurdert framtidens fiskeripolitikk. Utvalget har hatt i mandat å utforme forslag som skal inn i fylkesvalgprogrammet for perioden 2015-2019. På fylkeskonferansen var det stor enighet om å slå ring om Deltakerloven.

Denne loven er sammen med Havressursloven og Fiskesalgsloven grunnlaget for den fiskerinæringen vi kjenner i dag. Partiets fiskeriutvalg mener at disse tre lovene må også i årene som kommer være fundament for næringen.

Dette fikk stor oppslutning av de som deltok i debatten. Det samme fikk også kravet om trålernes leveringsforpliktelser til bestemte kystsamfunn.

Vil ha omkamp om historiske rettigheter

Men partiets fiskeriutvalg måtte også tåle kritikk. Flere av representantene etterlyste en om omkamp om historiske fiskerettigheter for fjord- og kystbefolkningen i Finnmark.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Trond Einar Olaussen og Roger Hansen

– Vi må ikke bli sittende igjen som noen fjotter, advarer fylkestingsrepresentant Roger Hansen fra Mehamn. Også nyvalgt ordførerkandidat i Mehamn, Trond Einar Olaussen, kjemper for å få lovfestede historiske fiskerettigheter.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Problemet med de mange gode forslag som fiskeripolitisk utvalg har lagt frem, er at det ikke nevner noe som helst om hvilket rettsgrunnlag man bygger dette på, sa Per Edvind Varsi fra Alta.

Vedtak fattes i morgen

Også representantene fra Tana Ap savnet det samme. De viste til egen høringsuttalelse fra lokalpartiet hvor det blant annet heter:

– Hvis utvalget mener at finnmarkingene ikke har en slik grunnleggende rett, vil det rett og slett bli illusorisk å tro at man kommer noe lengre enn man tidligere har gjort.

Kritikken fikk støtte også av fylkestingsrepresentant Willy Pedersen fra Vestre-Jakobselv.

Selv om Stortinget har nektet å anerkjenne de historiske fiskerettighetene slik Kystfiskeutvalget hadde gått inn for, kan vi ikke gi opp denne kampen, sa Pedersen og la frem et eget forslag om dette.

Forslaget vil bli vurdert av egen redaksjonskomite. Endelig vedtak vedtas i morgen.