Hopp til innhold

Forbannet etter penge-krangel

Ap-politiker Bjarne Store-Jakobsen er forbannet på NSR: - De sprer løgner om meg. Dette er direkte ærekrenkende.

Bjarne Store Jakobsen
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Dagens budsjett-debatt på Sametinget skaper etterdønninger.

I en merknad fra Norske Samers Riksforbund (NSR) heter det blant annet at  "det vil være på grensen til uetisk av plenum å forfordele en søknad hvor en sametingsrepresentant selv er prosjektleder".

De viser til at Store-Jakobsen er med i et prosjekt på russisk side. Dette reagerer han sterkt på:

- Jeg må vurdere hva jeg gjør med dette. En slik påstand er direkte løgn og ærekrenkende, svarer Bjarne Store-Jakobsen.

GULDAL: - Dát lea gutnerihkkun

Ville gi penger til russiske samer

Sametinget hadde et overskudd fra 2006 på 1,6 millioner kroner. Dette ble fordelt på årets budsjett. Over halvparten av dette gitt til rettighetssaker og fiskerisaker i administrasjonen.

Bjarne Store-Jakobsen mente at 200.000 kroner av overskuddet måtte gå til samer i Russland.

GULDAL: Bjarne Store Jakobsen sárdnestuolus

I en søknad fra Samisk Nærings- og Utredningssenter framkommer det at Store-Jakobsen er "prosjekteier" av prosjektet "Re-etablering av familiebasert reindrift på Kola."

- Gjør administrasjonen enda fetere

Flertallet i Sametinget gikk imot forslaget. Dette fikk Ap-representanten til å reagere:

- Jeg skjemmes når jeg ser at vi i vår velstand skal gjøre administrasjonen enda fetere. I Lujávri kjemper de hver eneste dag med alkoholisme, stoff og arbeidsledighet. De trenger vår hjelp. Består flertallet av politikere som med pene ord lover, men ikke holder løftene? Er det virkelig slik at dere ikke bryr dere om våre brødre og søstre som lever i en fortvilt situasjon?

Kritikk fra presidenten

President Aili Keskitalo kritiserte Ap-representantens utfall mot Sametingets flertall.

- Når det framstilles som om det er snakk om å velge mellom å feite opp administrasjonen og sultne barn i Russland, så tenderer det mot det uverdige. Denne budsjettdebatten dreier seg ikke om det, sa hun.

HØR: Aili Keskitalo fra talerstolen

Keskitalo opplyste også at Sametinget ikke har avslått noen søknader om bevilgninger til Barents-samarbeidet.

- Virkelighetsbeskrivelsen til Bjarne Store-Jakobsen er helt hinsides, kommenterte hun.

- Forfordeling

Umiddelbart etter at debatten om revidert budsjett var over, kom saksordfører Kirsti Guvsám (NSR) med en merknad i forhold til Store-Jakobsens karakteristikker.

- Disse er urimelige. Det er betenkelig at Bjarne Store-Jakobsen ber om å få plenumsbehandlet en søknad hvor han selv står som prosjektleder. I så henseende vil det være på grensen til uetisk av plenum å forfordele en søknad hvor en sametingsrepresentant selv er prosjektleder. En slik særbehandling av denne søknaden vil sette Sametinget i et uheldig lys, heter det i merknaden.

- Ikke inhabil

Bjarne Store-Jakobsen avviser dette.

- Jeg er på ingen måte inhabil. Jeg har ikke snakket om noe enkeltprosjekt. Merknaden oppfatter jeg som direkte ærekrenkende og injurierende, og vil vurdere videre tiltak. Jeg krever en unnskyldning, sier han til Sámi Radio.

Saksordfører Kirsti Guvsám vil avvente til det kommer en reaksjon fra Store-Jakobsen.

HØR: - Trekker ikke tilbake

Korte nyheter

 • Dán jerre olbmot go NRK vástidii álbmotbeaivve gažaldagaid

  Lea šaddan árbevierrun ahte NRK vástida gažaldagaid álbmotbeaivve birra juohke 6. guovvamánu. Nu maid dán jagi.

  Dá ledje dat dábáleamos gažaldagat.

  1. Manne gohčoduvvo "našunálabeaivin" dárogillii?

  Dárogillii lea «našuvdna»-sánis moadde mearkkašumi. Earet eará olmmošjoavku geain lea oktasaš kultuvra ja identitehtadovdu. Nu lea ge sápmelaččain, ja danin gohčodat našunálabeaivin dárogillii.

  2. Gávtti birra

  Gávtti birra bohtet ge ollu gažaldagat, ja olbmot geat eai dovdda gáktevieruid háliidit oahppat.

  3. Manin álbmotbeaivi ii leat friijabeaivi Norggas?

  Oanehis vástádus lea danin go politihkkárat eai leat mearridan ahte nu galgá leat. Vaikko NRK diibmá čađahii miellaiskama mii čájehii ahte sullii bealli álbmogis dorjot dan jurdaga.

  4. Galle sámegiela gávdnojit?

  Otne gávdnojit logi sámegiela. Buot min gielat leat Unesco listtus áitojuvvon máilmmigielain.

  Lihkká bargojuvvo miehtá Sámis ahte loktet min gielaid fas.

  Loga ášši dárogillii dás:

 • Flere fly innstilles grunnet dårlig vær

  Uværet i nord fører til flere innstilte fly.

  Det gjelder Widerøes avganger fra Tromsø lufthavn til Hasvik, Hammerfest, Andenes, Bodø og Harstad/Narvik, ifølge en oversikt fra Avinor.

  Fra Harstad/Narvik lufthavn innstilles også Widerøes avganger til Trondheim, Andenes, Tromsø og Bodø.

  Fra Andøya lufthavn innstilles avgangene til Tromsø, Bodø og Harstad/Narvik.

 • Britisk oljegigant håver inn penger og bremser satsing på fornybar energi

  Den britiske oljegiganten BP tjente rekordmye penger i fjor, etter at Russlands invasjon av Ukraina sendte olje- og gassprisene til værs.

  Selskapet meldte tirsdag om et justert resultat, ekskludert engangsutgifter, på 27,7 milliarder dollar i 2022.

  Dette var ny rekord. Selskapet fikk imidlertid en svært stor engangskostnad da det trakk seg ut av Russland – over 24 milliarder dollar.

  Etter skatt endte derfor BP med et underskudd på 2,5 milliarder dollar.

  Tidligere har selskapet hatt en målsetting om et 40 prosents kutt i oljeproduksjonen – kombinert med kraftig satsing på fornybar energi – innen 2030. Nå sikter i stedet BP mot en 25 prosents reduksjon sammenlignet med nivået i 2019. (NTB)