Ap-ordfører: – Unnskyld Sápmi!

For 59 år siden avsa Ap-toppene i Karasjok dødsdom over samisk språk. Nå ber dagens Ap-ordfører om unnskyldning for uretten.

John Nystad og Svein Somby utenfor samfunnshuset i Karasjok

MØTES I FORSONING: Varaordfører John Nystad og ordfører Svein Somby er enige om at man bør ta lærdom av tidligere tiders feilsteg.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Ordfører Svein Atle Somby (Ap) og varaordfører John Nystad fra Samefolkets Parti møtes på det samme samfunnshuset i bygda hvor den såkalte «Påskeresolusjonen» ble fattet 9. april 1960.

– Karasjok Ap bør be om unnskyldning for uretten samene ble påført på 1960-tallet, mener Nystad.

Fortsatt vekker det som skjedde på folkemøtet for 59 år siden, vonde minner. Nylig publiserte NRK reportasjen som beskriver det som skjedde i samebygda.

Frykten datidens Ap-politikere ga sterkt uttrykk for, var at samisk språk og kultur kunne fortrenge det norske språket. Derfor måtte alt det samiske bekjempes.

– Viktig å kjenne til historien vår

Varaordføreren synes det er bra at NRK Sápmi har satt fokus på historiske hendelser i Karasjok-samfunnet på 1960-tallet.

John Nystad og Svein Somby utenfor samfunnshuset i Karasjok

HER SKJEDDE DET: Det var i disse lokalene at den såkalte "Påskeresolusjonen" ble undertegnet. – Men døra var lukket for samiske forkjempere, mener varaordfører John Nystad(t.v).

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

– At Karasjok Ap ville samisk språk til livs, er ingen nyhet. Men ikke alle unge har kjennskap til den lokale historien, sier Nystad.

Selv om dagens ledelse i Karasjok Ap ikke kan lastes for det som skjedde for 60 år siden, mener Nystad likevel at det hadde vært greit med en unnskyldning.

– Det er ennå muligheter for det, sier Nystad.

Tidligere har både Kongen, Den norske kirke og statsministeren bedt om unnskyldning for den uretten denne politikken har påført landets samiske befolkning.

Ordføreren er enig

Ordfører og leder i Karasjok Ap, Svein Atle Somby, sier at han personlig ikke har noen problemer med å be om unnskyldning for det hans parti har stått for i tidligere tider.

– Men det er ikke noe særlig artig å minnes om denne perioden, sier Somby.

Han er enig i at også Sannhets- og forsoningskommisjonen, bør få kjennskap til denne historien. Kommisjonen har i oppdrag å kartlegge og dokumentere konsekvensene av fornorskningspolitikken.

– For ettertiden vil det være viktig å vite hva som foregikk lokalt. Da kan vi ta lærdom av dette, mener Somby.

– Selv om samisk språk og kultur har vært på frammarsj i nyere tid, er det sikkert fortsatt mange som bærer preg av datidens diskriminering, sier Somby.

Resolusjonen som skapte sjokkbølger

I «Påskeresolusjonen» ble det fremhevet at samene ikke ønsket spesialbehandling, men skulle i stedet betraktes som en del av den norske befolkningen.

«Vi føler oss som ett med landets øvrige befolkning, og vi har verken bedt om eller ønsker særrettigheter eller særforpliktelser i forhold til de øvrige innvånere i Norge», heter det i resolusjonen.

Resolusjonen ble underskrevet av 87 av de 89 frammøtte. I ettertid av møtet skrev 197 foreldre under et krav om at bøker med samisk tekst skulle fjernes fra undervisninga.

Arbeiderpartiet satt med ansvaret

Daværende Ap-ordfører Hans Rønbeck blir betraktet som initiativtaker.

Rønbeck hevdet blant annet at forkjempere av samisk språk, ville skape samiske reservater. Et annet begrep som ble benyttet var apartheid-politikk, noe som ga negative assosiasjoner til delingen av landområder i Sør-Afrika i favør av den hvite minoriteten.

Svein Somby er glad for at dette er en svunnen tid.

– Tida har forandret seg, og samisk språk og kultur er nå heldigvis i medvind, sier Somby.